بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان

 

مدیر قطب : دکتر فریدون سرمدیان 

 

آدرس وب سایت:  http://can.ut.ac.ir/soil_ce/

قطب علمی نماد فعالیت سازمان یافته گروهی از اعضای هیأت علمی در یک مؤسسه با توان علمی بالاست که به برتری در یک زمینه علمی تخصصی در علوم بنیادی و یا کاربردی شناخته می شود و از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت های خود در آن زمینه برای نوآوری و دستیابی به کیفیت برتر علمی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور تلاش می کند. با توجه به پتانسیل ها و امکانات، گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران از سال 1379 به عنوان "قطب علمی خاکشناسی" و در دوره دوم فعالیت قطب ها از سال 1384 به عنوان "قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاه" در راستای مدیریت پایدار خاک و نیل به امنیت غذایی فعالیت می نماید.

شماره تماس 026 کد استان البرز :32800100