مدیریت پایدار حوزه های آبخیز مدیریت پایدار حوزه های آبخیز

 

مدیر قطب : دکتر حسن احمدی 

 

آدرس وب سایت:  http://can.ut.ac.ir/ceswm/

گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران از سال 1345 فعالیت خود را آغاز کرد و اولین گروهی است که در زمینه های  آبخیزداری ، بیابانزدایی و مرتعداری در سطح کشور به تحقیق و آموزش پرداخته است. این گروه در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد (4 رشته) و دکتری (3 رشته) دانشجو می پذیرد.با توجه به سابقه آموزشی و پژوهشی این گروه در سال 1384 با داشتن 6 استاد،2 دانشیار و 5 استادیار به عنوان قطب علمی مطرح شد و اولین قطب علمی کشور در  این زمینه است .  فعالیت عمده این قطب در حوزه آبخیز طالقان متمرکز شده است تا با اجرای طرح قطب بتوان الگویی در جهت پایداری حوزه های آبخیز کشور ارائه نمود. هدف اصلی قطب تقویت فعالیت علمی، جمع بندی دانش موجود، توجه به دانش بومی و انجام پژوهش به منظور تولید علم برای شناخت و ارزیابی توان ها و ظرفیت ها جهت تدوین مدل الگوی مدیریت پایدار حوزه آبخیز می باشد.

شماره تماس 026 کد استان البرز :32249313