نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی در سیستم RTIS

بنا به اعلام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران آخرین مهلت ثبت اطلاعات عملکرد پژوهشی اعضای محترم هیات علمی  در سیستم RTIS تا 15 اردیبهشت سال جاری می باشد و بعد از اتمام مهلت مذکور افزایش اعتبار سیستم بسته شده و قابل محاسبه نخواهد بود.