فرمها فرمها

 

پژوهشنامه ها پژوهشنامه ها

 

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعلام پژوهشگران برتر پردیس بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
اعلام پژوهشگران برتر پردیس بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

 درگزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  پژوهشگران این...

انتخاب دو طرح نمونه از پردیس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم در سال ۱۳۹۷
انتخاب دو طرح نمونه از پردیس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم در سال ۱۳۹۷

انتخاب دو طرح نمونه از پردیس در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار وزارت علوم در سال ۱۳۹۷، طرح...

پژوهشگران برگزیده پردیس در بیست و ششمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند.
پژوهشگران برگزیده پردیس در بیست و ششمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران معرفی شدند.

 

با مسرت فراوان به استحضار می‌رساند پژوهشگران برگزیده پردیس...

کسب عنوان غرفه برتر در پنجمین نمایشگاه و دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان البرز و معرفی دو پژوهشگر برتر
کسب عنوان غرفه برتر در پنجمین نمایشگاه و دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان البرز و معرفی دو پژوهشگر برتر

پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی در پنجمین نمایشگاه و دستاوردهای پژوهشی و فناوری استان البرز که از تاریخ...