نام روزهای هفته پژوهش استان البرز نام روزهای هفته پژوهش استان البرز

داشبورد پژوهشی پردیس داشبورد پژوهشی پردیس

 

موسسات تحقیقاتی پردیس موسسات تحقیقاتی پردیس

 

  • موسسه تحقیقاتی زیست محیطی آب و خاک 
  • موسسه پژوهشی بیمه و ریسک 
  • موسسه پژوهشی حکمرانی منابع طبیعی 
  • موسسه تحقیقاتی آب های زیر زمینی
  • موسسه تحقیقاتی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی 

برگزیدگان هفته پژوهش پردیس برگزیدگان هفته پژوهش پردیس

 

 

 

 

 


 

 

        پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران   

   

 یادآوری:  لطفا" برای دیدن ویدئو ها از مرورگر chrom یا internet explorer  استفاده نمایید. باتشکر  

 

 شمای تمام نما از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  

دستاورد 1: کشاورزی مولکولی

دستاورد 2: ساخت دستگاه لایروب یار بصیر 

 

دستاورد 3: مدیریت پایدار خاک 

دستاورد 4: مولکولار فارمینگ( کاهو به عنوان واکسن خوراکی بیماری شیگلوز)

 

دستاورد 5: تولید چوب اصلاح حرارتی شده در محیط روغن عامل دار شده

 

دستاورد 6: مطالعات بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی در کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه

دستاورد7: کاهش تلفا آب و فسفر و فرسایش خاک با ایجاد مانع (micro-dam) در آبیاری جویچه ای

دستاورد8: توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش استان البرز

دستاورد9:

دستاورد 10: