اخبار و اطلاعیه ها

اعلام پژوهشگران برتر پردیس بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

اعلام پژوهشگران برتر پردیس بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


 درگزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  پژوهشگران این پردیس شامل آقای دکتر مرتضی آغباشلو  از گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، آقای دکتر امید بزرگ حداد  از گروه آبیاری و آبادانی، آقای دکتر علیرضا کیهانی  از گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی،  آقای دکتر شاهین رفیعی ازگروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، آقای دکتر سیدهادی رضوی از گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، آقای دکتر کرامت اله رضایی ازگروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و آقای دکتر ذبیح اله زمانی ازگروه علوم باغبانی حائز رتبه های برتر گردیده اند که معاونت پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن عرض تبریک به این عزیزان تداوم موفقیت‌های آنان را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نماید.