نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب استاد پردیس به عنوان نماینده جوان انجمن علمی میکروبیولوژی آمریکا

انتخاب استاد پردیس به عنوان نماینده جوان انجمن علمی میکروبیولوژی آمریکا


 

با کمال مسرت به استحضار می‌رساند که آقای دکتر ابراهیم اسداغی عضو محترم هیأت علمی جدید گروه گیاهپزشکی به عنوان نماینده جوان انجمن علمی میکروبیولوژی آمریکا انتخاب گردیدند. ‌‌

معاونت پژوهش و فناوری پردیس ضمن تبریک به این عزیز، موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستار است.