نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزیدگان جشنواره روابط بین الملل دانشگاه در سال 1401

برگزیدگان جشنواره روابط بین الملل دانشگاه در سال 1401


درخشش بهترین های روابط بین الملل دانشکدگان( آقای دکتر کامبیز پورطهماسی، آقای دکتر مصطفی اویسی، آقای دکتر ولی اله محمدی، آقای دکتر هاینس مولر و آقای محمد آصف شایق )در جشنواره روابط بین الملل دانشگاه تهران در سال 1401