نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تدوین برنامه جامع بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران

تدوین برنامه جامع بهره وری و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایران


 

مدیر قطب علمی: آقای دکتر امیرحسین چیذری

 

از اهداف اصلی الف) طراحی و تدوین استراتژی نوین برای توسعه بخش کشاورزی ومنابع طبیعی کشور ب) ظرفیت سازی نیروی انسانی از اهداف پژوهشی: ایجاد بستر لازم برای جهت دهی به تحقیقات کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و جهت دهی به تحقیقات کشاورزی در سایر مراکز آموزشی و تحقیقاتی در مقیاس ملی و برقراری ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی بین المللی. 

اعضای هسته مرکزی قطب علمی:

--جناب آقای دکتر حبیب اله سلامی - عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر سیدصفدر حسینی کوزوکی - عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر ایرج صالح - عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر امیرحسین چیذری - عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر خلیل کلانتری - عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر سعید یزدانی - عضو محترم هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی
--جناب آقای دکتر محمد بخشوده

شماره تماس 026 کد استان البرز :32244429