نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب اساسنامه موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک

تصویب اساسنامه موسسه تحقیقات زیست محیطی آب و خاک


 

 اساسنامه مؤسسه زیست محیطی آب و خاک در جلسه  هیأت رئیسه دانشگاه مورخ ۲۲/‏۰۹/‏۱۳۹۹ به تصویب رسید.

دانلود اساسنامه از اینجا