نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش استان البرز (دکتر شراره پورابراهیم)

توسعه پایدار سرزمینی و آینده پژوهی مبتنی بر سند آمایش استان البرز (دکتر شراره پورابراهیم)


دستاوردهای پژوهشی(دکتر شراره پورابراهیم)

* برای نمایش فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید.