اخبار و اطلاعیه ها

حضور پردیس درسومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز

حضور پردیس درسومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز


پردیس کشاورزی و منابع طبیعی درسومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز شرکت کرد. این نمایشگاه از روز سه شنبه شانزدهم آذرماه 95 درمحوطه پارک شهیدچمران دایر می باشد.