نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پردیس در نمایشگاه جشنواره پژوهش وفناوری استان البرز

حضور پردیس در نمایشگاه جشنواره پژوهش وفناوری استان البرز


حضور پردیس در نمایشگاه پژوهش وفناوری استان البرز آذر ماه سال جاری

نمایشگاه استان البرز با شعار پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری زیربنای تولید واشتعال در روزهای  پنجم تا هشتم آذرماه سال جاری برگزار گردید و پردیس با آخرین دستاوردهای پژوهشی در این نمایشگاه حضور یافت. در جشنواره پژوهش استان البرز از پژوهشگر محترم آقای دکتر مهدی ژندی عضو محترم هیات علمی گروه علوم دامی تقدیر به عمل آمد. این معاونت ضمن عرض تبریک، موفقیت های روزافزون ایشان را از درگاه الهی مسئلت دارد.