نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور پردیس در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

حضور پردیس در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار


پژوهشگران پردیس در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازارکه از  تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید شرکت نمودند. گفتنی است که دانشگاه تهران چون سالهای گذشته به عنوان غرفه برتر این نمایشگاه معرفی گردید.