اخبار و اطلاعیه ها

حضور پردیس در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری کشور

حضور پردیس در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت علوم تحقیقات وفناوری کشور


معاونت پژوهش و فناوری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با برپایی یکباب غرفه، در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای برتر پژوهش، فناوری و فن بازار در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران شرکت کرد. در این غرفه، آخرین دستاوردهای حوزه پژوهشی پردیس به نمایش گذاشته شد. شایان ذکر است در این نمایشگاه وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از غرفه پردیس بازدید کردند. در این نمایشگاه 84 دانشگاه ،36 پژوهشگاه، 30 پارک علم و فناوری، 6 مرکز رشد و 82 موسسه دولتی و غیردولتی، جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و فناوری خود را در این نمایشگاه عرضه کرده بودند.