نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سرآمدان پردیس

سرآمدان پردیس 

 

نمایش فیلم دکتر بهمن یزدی صمدی

 

دکتر عباسعلی زالی 

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، گلپایگان

رشته تخصصی: اصلاح نباتات

فعالیت‌ها و افتخارات: استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، عضو هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو انجمن کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس انجمن دانش‌آموختگان دانشکده‌های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیرکشاورزی دردولت محمدعلی رجایی.