نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی و تولید دستگاه جمع آوری ملخ (دکتر علی جعفری)

طراحی و تولید دستگاه جمع آوری ملخ (دکتر علی جعفری)


*برای نمایش فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید.