نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طراحی و ساخت دستگاه سنجش سریع دی تیونیت سدیم در آرد ، نان و خمیر (دکتر حسین کیانی)

طراحی و ساخت دستگاه سنجش سریع دی تیونیت سدیم در آرد ، نان و خمیر (دکتر حسین کیانی)


*برای نمایش فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید.