نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لزوم اعلام دستاوردهای قابل تجاری سازی به معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان

لزوم اعلام دستاوردهای قابل تجاری سازی به معاونت پژوهش و فناوری دانشکدگان


به استحضار می رساند از آنجا که مقرر است که حمایت های لازم برای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشگران گرامی با جلب سرمایه گذار حاصل شود، خواهمشنداست در اسرع وقت دستاودهای با قابلیت تجاری سازی را به معاونت پژوهش و فناوری اعلام فرمایید.

با آرزوی موفقیت های روزافزون