نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مطالعه بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی در کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه(دکتر حامد رفیعی)

مطالعه بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی در کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه(دکتر حامد رفیعی)


* برای تماشای فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید. عنوان پژوهش: مطالعه بازار، برندینگ و توانمندسازی جوامع محلی در کسب و کارهای سازگار با منابع دریاچه ارومیه