نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

من یک استاد هستم که در پروژه‌های تحقیقاتی خود، علاقه‌مند به مشارکت با صنایع در فناوری‌های نو هستم یا ایده صنعتی دارم که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد

من یک استاد هستم که در پروژه‌های تحقیقاتی خود، علاقه‌مند به مشارکت با صنایع در فناوری‌های نو هستم یا ایده صنعتی دارم که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد