نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش

هفته پژوهش 

نام گذاری هفته پژوهش استان البرز در سال 1399

 

 

 

ورود به نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال 1399 خوش آمدید.

 

 

 

 

مروری بر پژوهش و فناوری در پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی:

 

 

 

  

 

 شمای تمام نما از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بزرگترین و کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

 

 

 دستاورد پژوهشی 1: ساخت دستگاه لایروب یار بصیر