نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفته پژوهش

هفته پژوهش 

نام گذاری هفته پژوهش استان البرز در سال 1399

 

 

 

ورود به نمایشگاه مجازی هفته پژوهش و فناوری استان البرز در سال 1399 خوش آمدید.

 

 

 

 

مروری بر پژوهش و فناوری در پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی:

 

 

 

  

 

 شمای تمام نما از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بزرگترین و کهن ترین مرکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

 

 

 دستاورد پژوهشی 1: ساخت دستگاه لایروب یار بصیر