نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاهش تلفات آب و فسفر و فرسایش خاک با ایجاد مانع (micro-dams) در آبیاری جویچه‌ای (دکتر حامد ابراهیمیان)

کاهش تلفات آب و فسفر و فرسایش خاک با ایجاد مانع (micro-dams) در آبیاری جویچه‌ای (دکتر حامد ابراهیمیان)


*برای نمایش فیلم بر روی تصویر کلیک نمایید.