نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته اخلاق در پژوهش

کمیته اخلاق در پژوهش


 با توجه به اهمیت ارتقای سلامت انسانها، براساس اصول اخلاقی توام با رعایت حقوق و حفظ ارزشهای انسانی در انجام پژوهش، آیین‌نامه کمیته‌ اخلاق در پژوهش‌ دانشگاه تهران به شرح زیر تهیه شده است.

 

 

    دانلود فرمهای مربوط به کمیته اخلاق در پژوهش
 
 
  1  
  2 تخلفات آموزشی و پژوهشی  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  
       

 

از این پس بررسی کلیه پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد٬ دکتری تخصصی٬ دوره های فوق تخصصی و طرحهای دوره کارشناسی و تحقیقاتی که دارای سوژه‌های انسانی و یا حیوانی باشند، از حیث ملاحظات حقوقی و اخلاقی از قبیل: رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزشهای اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق باید در کمیته  اخلاق در پژوهش مطرح و تصویب گردد. لذا دانشجویان گرامی لازم است که به دقت مراحل بررسی و فرمهای مورد نظر را مطالعه فرموده، در زمان مقرر جهت دریافت کد اخلاق اقدامات لازم را بعمل آورند.

 لازم به ذکر است که در صورت عدم تایید "کمیته اخلاق در پژوهش"، دانشجو اجازه شروع کار اجرایی پایان نامه را نخواهد داشت. عدم رعایت نکات مذکور جزو تخلفات پژوهشی محسوب خواهد گردید.