نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای گیاهی

کنترل بیولوژیکی آفات و بیماریهای گیاهی


 

مدیر قطب :دکتر عزیز خرازی پاکدل

 

آدرس وب سایت:  http://can.ut.ac.ir/BCPPD/

در شریط خاص، گروه گیاهپزشکی باتوجه به مرکزیت در عرصه کنترل بیولوژیک برای دستیابی به ایده ها و اهداف والا و عمیق خود به میدانی وسیع تر می اندیشد تا در آن عرصه بتواند در پرتو تلاش همکاری و همیاری با دیگر سازمانهای ذیربط گام های خود را هدفمند تر و استوار تر از گذشته بردارد. بحث و تبادل نظرهای طولانی در این خصوص نهایتاً به این نتیجه انجامید که شورای عمومی گیاهپزشکی  "کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی" را به اتفاق آرا بعنوان یکی از اهداف  اصلی و تخصصی گروه گیاهپزشکی اعلام نمود. بنابراین همان گونه که در گزارش های قطب علمی دوره قبل مکتوب است، پیشنهاد این قطب علمی جدید " کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی" بر اساس بستر سازی های گذشته و با هدف شتاب بخشیدن به اهداف عالی گذشته صورت می گیرد.

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32818705