نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

120++

120++


 

 

 به بخش پژوهش وفناوری جشن 120 سالگی پردیس

*خوش آمدید*                    

 

 

 

 

 

   

    گزارش عملکرد پژوهشی پردیس  طی 10 سال اخیر پردیس

                                                                

              

 

                    خدمات پردیس به صنعت و جامعه طی 10 سال اخیر                        

 

 

 

 

                             دستاوردهای پژوهشی ارائه شده پردیس 

                              در جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی