نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دربااره مجموعه

دربااره مجموعه


درباره مجموعه

 

 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، قدیمی ترین نهاد آموزش عالی در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سطح کشور و معتبرترین مرکز آموزشی و پژوهشی این زمینه در منطقه می باشد. این پردیس دارای ۴ دانشکده شامل دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی و دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی می باشد. آموزش و پژوهش تخصصی در این پردیس در قالب ۱۶ گروه آموزشی شامل آبیاری و آبادانی، اقتصاد کشاورزی، احیاء مناطق خشک و کوهستانی، ترویج و آموزش کشاورزی، جنگلداری و اقتصاد جنگل، زراعت و اصلاح نباتات، شیلات، علوم باغبانی و فضای سبز، علوم و مهندسی خاک، علوم دامی، علوم و صنایع چوب و کاغذ، علوم و مهندسی صنایع غذائی، گیاهپزشکی، ماشینهای کشاورزی، مدیریت و توسعه کشاورزی و محیط زیست به انجام می رسد. این پردیس دارای یک گروه پژوهشی بیوتکنولوژی نیز می باشد. مرکز تحقیقات بین المللی بیابان و مرکز تحقیقات بین المللی تحقیقات آب و محیط زیست از جمله مهمترین مراکز تحقیقاتی پردیس می باشند.

 

علاوه بر گروه های آموزشی و پژوهشی، آموزش و تحقیقات با کیفیت در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی بدون شک نیازمند آزمایشگاه های مجهز و گلخانه های مناسب می باشد. پردیس دارای یک آزمایشگاه مرکزی جامع مجهز به تجهیزات و ابزار دقیق آزمایشگاهی، ۱۰۱ آزمایشگاه تشخیصی، ۵ آزمایشگاه ژئوماتیک، ۳ کارگاه برنامه ریزی و مدیریت، ۳۴ آزمایشگاه و کارگاه مهندسی، ۴ هرباریوم جامع، ۳ مجموعه سردخانه، ۵ فضای تکثیر و پرورش جانوران و ۳۲ باب گلخانه آموزشی و پژوهشی، به همراه یک بانک ژن گیاهی، کلینیک گیاه پزشکی و قدیمی ترین موزه جانورشناسی است.

به منظور انجام تحقیقات میدانی و ارتباط نزدیک تر با محیط­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، پردیس دارای ۹ ایستگاه تحقیقاتی خارج از مجموعه مرکزی خود می باشد. در استان البرز، مزرعه آموزشی و پژوهشی، ایستگاه تحقیقات باغبانی، ایستگاه آموزشی و پژوهشی علوم دامی، ایستگاه آموزشی و پژوهشی مرتعداری و آبخیزداری طالقان، در استان مازندران، جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار در نوشهر، در استان قزوین، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب در اراضی دیم کوهین، در استان اصفهان، ایستگاه تحقیقات بیابان کاشان، در استان کرمان، ایستگاه تحقیقات بیابان کرمان، در استان سمنان، ایستگاه تحقیقات بیابان سمنان، در استان خراسان جنوبی، ایستگاه تحقیقات بیابان بیرجند.

مجموعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با دارا بودن 239 عضو هیأت علمی وظیفه آموزش و پژوهش در زمینه های تخصصی متنوع فوق الذکر را بر عهده دارد. در مجموع سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ۴۰۰۰ دانشجو در این پردیس در قالب حدود ۱۲۰ رشته و گرایش در حال تحصیل هستند.

سال گذشته (۱۳۹۹) پردیس، ۱۲۰ سال فعالیت خویش در ارتقاء کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست کشور را گرامی  داشت.