نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرح های پیشین

طرح های پیشین


 

 

• طرح مستمر: یک نوع طرح تحقیقاتی جامع بوده است که بنا به اینکه مسائل تحقیقات در برخی از رشته‌ها علاوه بر گستردگی نیاز به استمرار داشته‌اند، اجرا می‌گردید و تا سال ۱۳۸۱، ۵۷ طرح مستمر در پردیس اجرا گردیده است.
• طرح بین دانشگاهی: برای ایجاد رابطه علمی تنگاتنگ بین مراکز علمی کشور و به منظور جلوگیری از دوباره کاری، موازی کاری و استفاده از تجربه محققان سایر دانشگاه‌ها مطرح گردید ولی اجرای این طرح نیز بعد از سال ۸۰ به دلیل عدم پرداخت اعتبارات متوقف گردید، کل طرح‌های بین دانشگاهی پردیس ۲۳ فقره بوده است.
• طرح ملی: با دیدگاه کاربردی در سطح ملی پیشنهاد شده و بودجه آن نیز از سر جمع بودجه‌های ملی تأمین می‌گردید و هدف از اجرای این طرح‌ها رفع مشکلات ملی در سطح کشور بود. سپس در مرحله‌ای نوع خاصی از این طرح‌ها به منظور برقراری ارتباط منسجم بین نهاد دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی با عنوان طرح تحقیقات ملی ویژه کشور (توتک) مصوب گردید که این طرح‌ها رویکردی مشارکتی داشتند و در واقع نتایج و یافته‌های آن زمانی قابلیت کاربردی می‌یافتند که دستگاه مشارکت کننده در نحوه و روند مراحل مختلف پژوهش قرار گرفته و برآن نظارت کامل داشتند. طرح‌های توتک نیز از سال ۱۳۸۳ متوقف گردید و طرح‌های ماده ۱۰۲ و سپس طرح ماده ۴۵ قانون برنامه پنج ساله کشور جایگزین این طرح‌ها گردید.

در مجموع تعداد ۴۱ طرح ملی توتک مربوط به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با مشارکت مالی سازمان‌های اجرایی (۴۰%) و وزارت علوم تحقیقات و فناوری (۶۰%) اجرا گردید.

 

عنوان طرح های ملی  سال 1377
 مجری طرح گروه آموزشی عنوان طرح به فارسی
دکتر بهمن یزدی صمدی زراعت واصلاح نباتات بررسی مقاومت به سرما در گندم به منظور تعیین شاخص ها یی جهت انتخاب ارقام مقاوم
دکتر عبدالهادی حسین زاده زراعت واصلاح نباتات بررسی نحوه توارث مقاومت به سن در گندم
دکتر عبدالهادی حسین زاده زراعت واصلاح نباتات بررسی خواص کمی وکیفی لاینهای دوروم ایران
دکتر فرامرز مجد مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای اصلاح بوسیله موتاسیون برای ایجاد مقاومت به خوابیدگی و زودرسی در گندم
دکتر محمد رضا قنادها زراعت واصلاح نباتات ارزیابی و مطالعه نحوه توارث مقاومت به رنگ زرد (نواری ) در تعدادی از ژنوتیپهای گندم
دکتر احمد کلباسی اشتری علوم وصنایع غذائی سریع سردکردن میوه های حساس وصادراتی ایران پس از برداشت ونگهداری آنها در سرد خانه با هوای کنترل شده
دکتر محمود اخوت گیاهپزشکی بررسی بیماریهای قارچی گیاهان زراعی وباغی
دکتر احمد خیری گیاهپزشکی شناسائی فون نماتدهای خاکهای زراعی ایران (قسمت اول استانهای تهران ومرکزی )
دکتر عباس شریفی تهرانی گیاهپزشکی بررسی اثر آنتاگونیستهای باکتریائی روی قارچهای مهم خاکزی عوامل بوته میری گیاهان
دکتر خلیل طالبی جهرمی گیاهپزشکی اندازه گیری باقیمانده حشره کش هابروی محصولات کشاورزی ودر محیط زیست
مهندس غلامحسین مصاحبی گیاهپزشکی شناسائی وکنترل بیماریهای مهم ویروسی گیاهان زراعی وباغی
دکتر رضا علیمردانی ماشینهای کشاورزی تهیه وتدوین استاندارد مقاومت ویژه گاوآهن های اولیه وثانویه برای انواع خاکهای ایران
دکتر عزیز خرازی گیاهپزشکی بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها
دکتر علی خلیلی آبیاری وآبادانی پهنه بندی ایران از دیدگاه اقلیم شناسی کشاورزی
دکتر حسن رحیمی آبیاری وآبادانی استفاده از مواد ژئوسنتیک در پوشش کانالهای آبیاری
دکتر حسین فرداد آبیاری وآبادانی استفاده از آبهای نامناسب (پس آب آبیاری وفاضلاب شهری - فاضلاب صنعتی ) برای گیاهان زراعی (گندم ) از سبزیجات (کاهو)درختان میوه (سیب درختی) واز درختان غیر مثمر (چنار)
دکتر سید صفدر حسینی کوزوکی اقتصادکشاورزی بررسی اقتصادی ونهادی فرسایش خاک در ایران
دکتر حبیب الله سلامی اقتصادکشاورزی تدوین ماتریس حسابهای اجتماعی ( SAM‌ ) برای اقتصاد ایران
دکتر احمد خلیقی باغبانی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران
دکتر علی عبادی باغبانی اصلاح انگور به منظور دستیابی به ارقامی با عملکرد بالا وکیفیت بهتر برای مصارف مختلف تازه خوری  ، کشمشی وتهیه آب انگور
دکتر هوشنگ ایروانی ترویج وآموزش کشاورزی مدلهای منظم توسعه پایدارکشاورزی ترویج وآموزش کشاورزی برای ایران
دکترغلامرضا ثواقبی فیروز آبادی خاکشناسی بهبود خواص فیزیکوشیمیایی خاک با افزایش مواد آلی به منظور اصلاح اراضی شوروتخریب یافته
دکتر رضا اسدی مقدم علوم دامی مطالعه ظرفیت تولید وتولید مثل گروهای ژنتیکی گوسفندان وبز بومی (ابتدا استان تهران ) ایران
دکتر علی نیکخواه علوم دامی ارزیابی مواد خوراکی در ایران وتنظیم جداول استاندارد (مرحله اول استان کردستان با استان سیستان وبلوچستان )
دکتر سید رضامیرایی آشتیانی علوم دامی بررس ی ومقایسه عملکرد نتایج دورگ حاصل از آمیخته گریهای مختلف بین نژادهای گوسفند بومی ایران
دکتر پریچهره احمدیان تهرانی زراعت واصلاح نباتات بررسی خصوصیات ژنتیکی وسیتوژنتیکی گندمهای وحشی ایران
دکتر کاظم پوستینی زراعت واصلاح نباتات بررسی پارامتر های فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری در گندم
دکتر عباسعلی زالی زراعت واصلاح نباتات روشهای بررسی و تعیین مقاومت به خشکی در گندم به منظور انتخاب ارقام مقاوم
دکتر محمد رضا قنادها زراعت واصلاح نباتات اصلاح وتوسعه کشت حبوبات
دکتر علیرضا طالعی زراعت واصلاح نباتات بررسی لینه های گندم از لحاظ صفات آگرونومیکی
دکتر سیروس عبدمیشانی زراعت واصلاح نباتات تهیه گیاهان ترانس ژنیک مقاوم به بیماریها و حشرات از طریق مهندسی ژنتیک
دکتر حسن زینالی خانقاه زراعت واصلاح نباتات ارزیابی شاخصهای مقاومت به خشکی جهت شناسائی ارقام مقاوم به خشکی در سویا
عنوان طرح های مستمر 1378-1381
 مجری طرح عنوان طرح به زبان فارسی عنوان زیر طرح به فارسی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی شناسائی ویروس گوجه فرنگی در ورامین
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی شناسائی نژادهای فیزیولوژیک قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی گندم در سیستان وبررسی مقاومت ارقام باتکیه بر خصوصیات آناتومیک وآنزیماتیک آنها
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی مقایسه وتفکیک جدایه های باکتری ،( Pseudomonas Syringage P.V.Syringae ) از درختان میوه هسته دار با جدایه های این باکتری از گندم وجو براساس برخی روش های سرول.ژیک ،مولکولی وبیوشیمیایی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اطلس تشریحی اندامهای رویشی مهمترین گیاهان اقتصادی تیره گل سرخ
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرتنش هاورطوبتی برتغییرات کمی وکیفی موسیلاژ بذری اسفرزه
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی تاثیر محلولپاشی عناصرازت ، روی وبر روی تشکیل میوه وبرخی خواص کمی و کیفی زیتون رقم محلی زرد
دکتر محمد رضا قنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات آزمایش مقایسه عملکرد 90 رقمی عدس
دکتر محمد رضا قنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات طرح انتخاب بهترین ارقام مقاوم به ویروس لوبیا چشم بلبلی
دکتر محمد رضا قنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی صفات کمی وکیفی ژئوتیپهای لوبیا موجود در کلکسیون دانشکده کشاورزی کرج
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی  اثر محلول پاشی عناصربر ( B  ) وروی ( ZN )  بر تشکیل میوه وبرخی صفات کمی ومیفی بادام
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی تهیه بذروهیبرید در گیاه تاج الملوک
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی میزان سازگاری وباروری متابولیکی علف لیمو در ایران
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرتنشهای رطوبتی (اقلیمی خاک ) برتغییرات کمی وکیفی موسیلاژبذری اسفرزه
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقاومت به خشکی در دانهالهای حاصله از چندتوده بومی بادام
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقدماتی مقاومت به خشکی در تعدادی از پایه های پسته
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی وضعیت ژنتیکی وتولید بذر   F1  در سیکلمن ایرانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی امکان تکثیر رویشی گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپهای
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی مقایسه ارقام واثرکودازتی وحذف جوانه انتهایی برروی ارتفاع بوته - تعداد شاخه های جانبی وتعدادگل ومشخصات بنت القنسول
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی اطلس تشریحی اندامهای رویشی مهمترین گیاهان اقتصادی تیره گل سرخ  ( درختان میوه و رز)
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی تاثیر محلولپاشی عناصرازت ،بر و روی برروی تشکیل میوه وبرخی خواص کمی ومیفی زیتون رقم محلی زرد
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی اثرات مالچ پلی اتیلن سیاه ودوره های آبیاری وتراکم بوته بررشد عملکرد طالبی سمسوری ورامین
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرمالچ اتیلن وتغذیه برگی روی رشد رویش وتشکیل عملکرد طالبی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی جداسازی وخالص سازی وتهیه آنتی سرم وشناسایی ویروسهای  M   و  S  سیب زمینی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقاومت به خشکی در تعدادی از پایه های پسته
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقاومت به خشکی در دانهالهای حاصله از چند توده بومی بادام
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی میزان سازگاری وباروری متابولیکی علف لیمو در ایران
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی وضعیت ژنتیکی وتولید بذر  F1  در سیکلمن ایرانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی مقایسه ارقام واثر کودازتی وحذف جوانه انتهایی برروی ارتفاع بوته ، تعداد شاخه های جانبی وتعداد گل ومشخصات گل بنت القنسول
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی امکان تکثیر رویشی گردوی ایرانی از طریق خوابانیدن کپه ای
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرمالچ پلی اتیلن وتغذیه برگی روی رشدرویشی وتشکیل عملکرد طالبی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثرات مالچ پلی اتیلن سیاه ودوره های آبیاری وتراکم بوته بررشد عملکرد طالبی سمسوری ورامین
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقاومت به خشکی در برخی از ارقام زیتون
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی صفات اکوفیزیولوژیکی وشناسایی توده های برتره ایرانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی مطالعه اولیه تکثیر درون شیشه ای بنت القنسول
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرپرایمینگ بذردورقم پیاز خوراکی برافزایش ویکنواختی جوانه زنی آنها
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی سازگاری رشد ونمو پنج رقم جدید هلو در منطقه کرج
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی بررسی بیماری لکه قهوه ای جودراطراف ورامین وبررسی ارقام مقاوم
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی تشخیص وتفکیک استرینهای مختلف باکتری ،(Agrobacterium  Vitis )  عامل سرطان طوقه مو براساس روشهای مولکولی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی تکمیل وشناسایی بیماریهای گیاهی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی بررسی اثر سموم جدید قارچکش در مبارزه بابیماری سفیدک خیار
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی بررسی بیماری قارچی خشکیدگی درختان نارون یا بیماری هلندی نارون در استان تهران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی تحقیق در زمینه شناسایی ورده بندی قارچهای خانواده Erysiphaceae  در استان گیلان
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی تحقیق در زمینه رده بندی گونه های Puccinia  روی گیاهان تیره گندمیان در ایران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی بررسی مهمترین بیماریهای قارچی بذر زادبرنج در ارقام غالب منطقه مازندران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی مطالعه اثرچندسم وآنتی بیوتیک بربیماری آتشک درختان سیب وگلابی وبه در کرج
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی بررسی بیماری قارچی ریشه گندم در کرمانشاه
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی بررسی  راست بالان ایران  (ملخهای شاخک کوتاه - شاخک بلند - سوسریها ، سیرسیرکها - آبدزدکها )
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی جمع آوری وشناسائی حشرات نارس (ناقص )
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی بررسی فون کنه های ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی بررسی فون آفات گیاهان زینتی در ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی بررسی شته های گندم ومدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی کنترل مگس جالیزباروش عقیم سازی بوسیله رادیو ایزوتوپ ها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی بررسی بیولوژی وامکان استفاده از دو گونه کنه شکارگر Zetzelliamali  و  Agistemus giganteus  درکنترل  جمعیت کنه های زیان آور
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی مطالعه فون موریانه های ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانور شناسی تهیه اطلس رنگی از بالپولکیهای ( پروانه ها  Lepidoptera  )  موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها پرورش انبوه سن شکاری  Podisus  جهت کنترل سن گندم
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی گونه های زیان آور سرخرطومی Rynchites Spp  ومدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها کنترل مگس گیلاس با استفاده از تله های فرومونی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی حساسیت سرخرطومی برگ یونجه وپارازیتهای آن به حشره کشها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها کنترل پروانه کرم خراط با استفاده از فرمون های جنسی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها مدیریت کنترل آفات حبوبات در ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها ارزیابی آزمایشگاهی اثرات جانبی سه نوع آفتکش برروی کنه شکارگر  Phytoseiulus Persimilis
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی اثرات فیزیولوژیک یک شبه هورمون  جوانی روی دو گونه آفات انباری
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات مطالعه‌اثراللوپاتیک نخودسیاه درتناوب باسویاوسورگوم
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات مطالعه اثرتنش خشکیبرارقام نخودسیاه‌
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات بررسی مقاومت برسرمابرای کشت پائیزه‌در ارقام نخود سیاه (کلکسیون دانشکده کشاورزی )
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی صفات کمی وکیفی ژنوتیپهای لوبیا موجوددرکلکسیون دانشکده کشاورزی
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی صفات کمی وکیفی ژنوتیپ های برگزیده تیپ های مختلف لوبیاسفید
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی صفات کمی وکیفی ژنوتیپهای برگزیده تیپ های مختلف لوبیا قرمز
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات بررسی عملکرد وسایرصفات زراعی درعدس
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات بررسی مقاومت به سرمادر عدس
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات مدیریت نگهداری منابع ژنتیکی حبوبات دربانک ژن دانشکده کشاورزی
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات بررسی میزان خسارت وبهترین زمان کنترل علفهای هرز
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی ژنتیکی وجغرافیایی کلکسیون نخودسفید
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات انتخاب بهترین ارقام نیمه رونده لوبیا چشم بلبلی
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات بهبودتثبیت ازت درعدس
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی صفات کمی وکیفی وخفظ ذخائرتوارثی کلکسیون ماش دانشکده کشاورزی
دکتر محمد رضاقنادها اصلاح وتوسعه‌حبوبات ارزیابی کمی وکیفی 20 لاین برگزیده ماش
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثر محلول پاشی عناصر بر ( B )  وروی ( ZN )  برتشکیل میوه وبرخی صفات کمی وکیفی بادام
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی تهیه بذور هیبرید در گیاه تاج الملوک
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی بررسی اثرسموم جدید قارچکش در مبارزه بابیماری سفیدک سطحی خیار
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی طرح سرخشکیدگی درختان نارون
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی تحقیق در زمینه شناسایی ورده بندی قارچهای خانواده  Erysiphacease  در استان گیلان
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی تحقیق در زمینه رده بندی گونه های  Puccinia  روی گیاهان تیره گندمیان  در ایران
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی مطالعه اثرچندسم وآنتی بیوتیک علیه بیماری آتشک درختان سیب ، گلابی وبه درکرج
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی جداسازی ، خالص سازی و تهیه آنتی سرم و شناسایی ویروسهای  S ,M سیب زمینی
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی شناسایی ویروسهای گوجه فرنگی در ورامین
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی شناسایی نژادهای عامل سفیدک سطحی گندم و تعیین مقاومت ارقام درسیستان
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی مقایسه وتفکیک جدایه های باکتری  Pseudomonas syringae Pv. Syringae
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی بررسی بیماری  قارچی گندم در کرمانشاه
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی تشخیص وتفکیک استرینهای مختلف باکتری  Agrobactrium vitis  عامل سرطان طوقه مو براساس روشهای مولکولی
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی بررسی بیماری لکه قهوه ای جو در اطراف ورامین ومقاومت ارقام
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی برخی روشهای جدید پیوند گردو
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثرنسبتهای مختلف عناصرماکرو و EC  محلول غذایی برعملکرد وکیفیت دو رقم توت فرنگی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی تکثیر درون شیشه ای ( ریزازدیادی ) چند رقم گلابی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثرنوع بسترومیزان کودازته در عملکرد آلسترومریا
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی تنوع ژنتیکی انبه های بذری استان هرمزگان بااستفاده از صفات مرفولوژی و آنزیمی ژنوتیپهای برتروتجاری
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی طرح تکمیل کلکسیون وشناسایی بیماریهای گیاهی
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی مقایسه چند ایزوله از قارچ  Fusarium oxysporum براساس نقوش پروتئین نحلول وآنالیز ایزوزایمی
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی شناسایی نژادهای ویروس موزائیک معمولی لوبیا در استان تهران
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی اتیولوژی پوسیدگی ریشه تاغ در نهالستانهای استان یزد
دکتر محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات زراعی وباغی بررسی اثرمتقابل نماتد  Pratylenchus vulnus و قارچ فوزاریوم روی میزان رشد نهالهای افرا در نهالستانهای شمالی کشور
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی جمع آوری وشناسایی حشرات نارس
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی بررسی فون کنه های ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی بررسی فون آفات گیاهان زینتی درایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی بررسی شته های گندم ومدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی کنترل مگس جالیزباروش عقیم سازی بوسیله رادیو ایزوتوپ ها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی بررسی راست بالان ایران ( ملخهای شاخک کوتاه ، شاخک بلند ، سوسریها ، سیرسیرکها ، آبدزدکها )
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها پرورش انبوه سن شکاری  Poisus  جهت کنترل سن گندم
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی گونه های زیان آور سرخرطومی  Phrynchites ومدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها کنترل مگس گیلاس بااستفاده از تله های فرومونی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی حساسیت سرخرطومی برگ یونجه وپارازیت های آن به حشره کشها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها کنترل پروانه کرم خراط بااستفاده از فرمون های جنسی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها مدیریت کنترل آفات حبوبات در ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی مطالعه فون موریانه های ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی بررسی بیولوژی وامکان استفاده از دوگونه کنه شکارگر  Zetzellia mali  و agistemus , giganteus  در کنترل جمعیت کنه های زیان آور
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه وتکمیل موزه جانورشناسی تهیه اطلس رنگی بالپولکداران موزه جانورشناسی دانشکده کشاورزی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها ارزیابی آزمایشگاهی اثرات جانبی سه نوع آفتکش برروی دوکنه شکارگر  Phytoseiulus persimili
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی اثرات فیزیولوژیک یک شبه هورمون جوانی روی دوگونه آفات انباری
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی ومدیریت کنترل آنها بررسی آزمایشگاهی اثرات جانبی سه نوع آفت کش بررویب سن شکارگر  (Orius albidipennis ( Het - Anthocoridae
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات تکمیل کلکسیون و شناسایی بیماریهای گیاهی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات بررسی اثر سموم جدید قارچکش در مبارزه با بیمارب سفیدک سطحی خیار
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات تحقیق در زمینه شناسایی و رده بندی قارچهای خانواده " اریزیفاسه " روی گیاهان تیره گندمیان در ایران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات تحقیق در زمینه رده بندی گونه های " پوکسینیا " روی گیاهان تیره گندمیان در ایران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات مطالعه اثر چند سم و آنتی بیوتیک علیه بیماری آتشک درختان سیب ، گلابی و به در کرج
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات شناسایی ویروسهای گوجه فرنگی در ورامین
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات شناسایی نژادهای عامل سفیدک سطحی گندم و تعیین مقاومت ارقام در سیستان
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات بررسی بیماری لکه قهوه ای جو در اطراف ورامین و مقاومت ارقام
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات مقایسه چند ایزوله از قارچ " فوزاریوم اکسی پوروم " براساس نقوش پروتئین محلول و آنالیز ایزوزایمی
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات شناسایی نژادهای ویروس موزائیک لوبیا در استان تهران
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات اتیولوژی پوسیدگی ریشه تاغ در نهالستانهای یزد
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات بررسی اثر متقابل نماتود "پراتیکنوس ولنوس : وقارچ "فوزاریوم " روی میزان رشد نهالهای افرا در نهالستانهای شمالی کشور
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات بررسی مقاومت توده هایی از خربزه ایرانی نسبت به چند نژاد قارچ " فوزاریوم اکسی پوروم ملونیس " عامل پوسیدگی ریشه
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات مقایسه ایزوله های "رایزوکتونیا سولانی " از گروههای آناستوموزی مختلف براساس آنالیز ایزوزایمی و پروتئین محلول تمام
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات تشخیص و ردیابی "اروینیاآمیلوورا " عامل باکتریایی آتشک درختان میوه دانه دار از طریق روشهای واکنش زنجیره ای پلی مراز و سرولوژیک
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اطلس تشریحی اندامهای رویشی مهمترین گیاهان اقتصادی تیره گل سرخ
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی وضعیت ژنتیکی و تولید بذر F1 در سیکلمن ایرانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقاومت به خشکی در برخی از ارقام زیتون
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی صفات اکوفیزیولوژیکی و شناسایی توده های برتر تره ایرانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی مطالعه اولیه تکثیر درون شیشه ای بنت القنسول
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثر پرابمینگ بذر دورقم پیاز خوراکی برافزایش و یکنواختی جوانه زنی آنها
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی سازگاری رشد و نمو پنج رقم جدید هلو در منطقه کرج
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی برخی روشهای جدید پیوند گردو
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثر نسبتهای مختلف عناصر ماکرو و Ec  محلول غذایی بر عملکرد و کیفیت دو رقم توت فرنگی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرات پایه های مختلف بر روی صفات رویشی و زایشی خیار ، هندوانه و طالبی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی شناسایی و معرفی مونه های مرغوب تخم شربتی در ایران
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثر اصلاح اسیدیته آب آبیاری و تیمارهای مختلف تغذیه ای برکمیت و کیفیت گل شاخه بریده میخک
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی سازگاری چند رقم انگور تجاری باروشهای جدید پرورش و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت محصول
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی اثرات نوع ومقدار کودهای ازته بر روی شاخصهای رشد رویشی سه نوع پایه بذری مرکبات در شمال کشور
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی تکثیر درون شیشه ای چند رقم زیتون
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی مقدماتی سازگاری برخی از ارقام زیتون به سرما
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی مقایسه اثرات دوپایه 9 M  و بذری روی صفات رویشی و زایشی دورقم سیب ایرانی گلاب کهنز و شفیع آبادی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثر محلولپاشی عناصر و روی بر تشکیل میوه  ( Fruit Set )  انگور رقم پیکانی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی تکثیر درون شیشه ای ( ریز ازدیادی ) چند رقم گلابی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی اثر نوع بستر و میزان کود ازته در عملکرد آلسترو مریا
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی بررسی تنوع ژنتیکی انبه های بذری استان هرمزگان با استفاده از صفات مرفولوژی و انزیمی ژنوتیپهای برتر وتجاری
دکتر علیرضا طلایی به زراعی وبه نژادی مهمترین گیاهان باغی تهیه بذر و هیبرید در گیاه تاج الملوک
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر الگوی رشد رویشی و دانه بندی توزیع مواد خشک و عملکرد در ارقام ماش
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح پرورش انبوه سن شکاری  Podisus  جهت کنترل سن کندم
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح بررسی گونه های زیان آور سرخرطومی  Rlrynchites  و مدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح کنترل مگس با استفاده از تله های فرومونی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح بررسی حساسیت سرخرطومی برگ یونجه و پارازیتهای آن به حشره کشها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح کنترل پروانه کرم خراط با استفاده از فرمون های جنسی
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح مدیریت کنترل آفات حبوبات در ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی آفات گیاهی و مدیریت کنترل آنها ، شامل 7 زیر طرح بررسی بیولوژل و امکان استفاده از دوگونه کنه شکارگر  Agistamus  ،  Mailgiganteus Zetzeleid  در کنترل جمعیت کنه های زیان آور
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح بررسی فون کنه های ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح بررسی فون آفات گیاهان زینتی در ایران
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح بررسی شته های گندم و مدیریت کنترل آنها
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح کنترل مگس جالیز با روش عقیم سازی به وسیله رادیو ایزوتوپ ها
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات ارزیابی صفات کمی و کیفی ژئوتیپهای لوبیای چشم بلبلی کلکسیون حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات ارزیابی صفات کمی و کیفی ژئوتیپهای نخود سیاه کلکسیون حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات بررسی مقاومت به سرما ( زمستان گذرانی ) در ارقام ( لاینهای ) نخود سیاه موجود در کلکسیون حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات مطالعه اثر تاریخ کاشت و رقم در کشت دیم نخود سیاه
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپهای لوبیا سفید نسبت به آبیاری محدود در شرایط مزرعه
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات مطالعه عکس العمل تعدادی از ژنوتیپهای لوبیا قرمز نسبت به آبیاری محدود در شرایط مزرعه
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات مقایسه عملکرد ژنوتیپهای انتخاب شده با ژنوتیپهای ارزیابی نشده کلکسیون ماش
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات بهبود تثبیت ازت در عدس
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات بررسی تنوع صفات در رژیم پلاسم های نخود سفید
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات بررسی روش های زراعی ( تاریخ کاشت ) و شیمیایی در مدیریت علفهای هرز عدس
دکتر عبدالهادی حسین زاده اصلاح و توسعه کشت حبوبات بررسی مقاومت به خشکی در عدس
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی دورگ گیری در برخی پایه های مرکبات و شناسایی جنینهای زایشی از رویشی ( نوسلار )
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح الگوی تشکیل میوه ( Fruit set) در رابطه با رشد تخمدان، در چهار رقم پسته تجاری
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح تکمیل کلکسیون و شناسایی بیماریهای گیاهی
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی اثر سموم جدید قارچکش در مبارزه با بیماری سفیدک سطحی خیار
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح تحقیق در زمینه شناسایی و رده بندی قارچهای اریزیفاسه در استان گیلان
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح تحقیق در زمینه  رده بندی گونه های پوکسینیا روی گیاهان تیره گندمیان در ایران
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح مطالعه اثر چند سم و آنتی بیوتیک علیه بیماری آتشک درختان سیب ، گلابی و به در کرج
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح شناسایی ویروسهای گوجه فرنگی در ورامین و کرج
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح شناسایی نژادهای عامل سفیدک سطحی گندم و تعیین مقاومت ارقام در سیستان
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی مقاومت توده هایی از خربزه ایرانی نسبت به چند نژاد قارچ " فوزاریوم اکسی پورو ملونیس " عامل پوسیدگی ریشه
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح مقایسه ایزوله های " رایزوکتونیا سولانی " از گروههای آناستوموزی مختلف بر اساس ایزوزایمی و پروتئین محلول تمام
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح تشخیص  و ردیابی  " ارویئیا آمیلوورا " عامل باکتریابی آتشک درختان میوه دانه دار از طریق روشهای   PCR  و DIBA
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح مقایسه ایزوله های باکتری  Pseudomonas syringae PV . Syringae  از ایزبانهای مختلف براساس پروفیل پلازمیدی و واکنش زنجیره ای پلیمر از ژن   syr . سرولوژی و حساسیت باکتریوفاژ
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی نماتد های انگل گیاهی درختان میوه دانه دار منطقه زنجان
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی اثر متقابل نماتد مولد گره ریشه  Meloidogyhe Javanica  و گونه ای از فوزاریوم روی برخی از ارقام لوبیا
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی اثر متقابل نماتد مولد گره ریشه   Meloidogyhe Javanica  و قارچ  Verticillium dahliae  روی نهال های زیتون
دکتر سید محود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح ایتولوژی بیماری پوسیدگی غلاف برگ برنج در استانهای مازندران و گیلان
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای مهم نباتات  ، شامل 16  ( شانزده ) زیر طرح بررسی بیولوژی و تنوع ژنتیکی قارچ  Erysiphe betae (Yanha ) Wltzein  عامل بیماری سفیدک سطحی چغندر قند
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح بررسی راست بالان ایران  ( ملخهای شاخک کوتاه ، شاخک بلند ، سوسریها ، سیرسیرکها ، آبدوزدکها )
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح بررسی تنوع ژنتیکی کرمهای ابریشم ایران با استفاده از  Micro satilait
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح تهیه و چاپ رانهمای موزه جانورشناسی و نشر رنگی آن
دکتر ابراهیم باقری زنوز بررسی توسعه و تکمیل موزه جانورشناسی  ، شامل 8 ( هشت ) زیر طرح تهیه و تدوین برنامه ریزی کامپیوتری کلکسیونهای علمی موزه جانورشناسی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران ریز ازدیادی گل محمدی رقم محلی قمصر Rosa damascena Mill.Cv.Ghamsar)
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران استفاده از مارکرهای مولکولی در شناسایی و اصلاح انگورهای بی دانه
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی واکنش های فیزیولوژیکی ومرفولوژیکی برخی ارقام انگور به تنش خشکی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران اثر منبع نیتروژنی در نیترات در اندام های مختلف و عملکرد چند رقم توت فرنگی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران مقایسه رشد وعملکرد خیار پیوندی و غیر پیوندی در سیستم کشت هیدروپولیک و برسی جذب برخی از عناصر معدنی و فاکتورها ی رشد
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران استفاده از کشت درون شیشه ای  (  In vitro culture  ) بعنوان مکمل روش های اصلاحی در بنفشه های آفریقایی (African violet )
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی چگونگی استقرار و پر آوری دو رقم انگور بیدانه سفید و شاهرودی در شرایط کشت درون شیشه ای
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران اثر رطوبت خاک و هوا بر میزان و محل تشکیل روتین در گیاه راش گندم  Fagopyrum esculentum
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی و شناسایی بهترین روش ترمیم چمن های ورزشی از طریق Sod در شرایط اگرواکولوژیک مناطق مرکزی ایران
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی اثرات چند پایه رویشی بر روی شاخصهای رشد , عملکرد و کیفیت محصول سیب رقم " گلدن اسموتی "
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران ارزیابی عملکرد متابولیتی برخی مونه های طبیعی علف لیمو درمحیط های زرا عی
دکتر علیرضا طلایی به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران بررسی آثار تغذیه و تیمارهای نگهداری بر فیزیولوژی بعد از برداشت میوه انار رقم ملس ساوه و کاربرد آن در نظریه ترکیب اطلاعات حس گرها
 طرح تحقیقات ملی ویژه توسعه کشور(توتک) 1379
نام مجری عنوان طرح
دکتر سعید یزدانی شناسایی اولویت بندی و ظرفیت سنجی مشاغل خدماتی در مناطق روستایی کشور
دکتر سید محمود حسینی طراحی مدل مطلوب ترویج خصوصی و ارائه راهکارهای عملی سازی آن
عباسعلی زالی بررسی نتایج حاصل از اجرای پروژه های پژوهشی برنامه ملی تحقیقات کشور در بخش کشاورزی مصوب سال های 1376و 1378
دکتر تیمور سهرابی ملایوسف افزایش راندمان شبکه های آبیاری و بهینه کردن الگوی مصرف آب
دکتر بهمن یزدی صمدی کاهش ضایعات در تولید ومصرف گندم
دکتر عباسعلی زالی بررسی نتوع ژنتیکی در سویا وآفتابگردان به منظور تعیین ارقام پرمحصول از لحاظ دانه ، روغن وپروتئین والدین دارای ظرفیت برای ایجاد دورگهای مرغوب
دکتر محمد رضا قنادها بررسی برای تهیه رقم مقاوم به سن گندم به کمک روشهای کلاسیک و مهندسی ژنتیک
دکتر خلیل کلانتری ارزشیابی تشکل های تعاونی روستایی ( با تاکید بر تعاونی های روستایی )
دکترسید محمود حسینی رهیافتی سیستمیک برای شناخت مدیریت وتعدیل اثرات اقتصادی ، اجتماعی وزیست محیطی پدیده خشکسالی در ایران
دکتر احمد رضوانفر طراحی الگوی خدمات رسانی ترویجی به دامداران معیشتی وخرده پا
طرح ماده 102
نام و نام خانوادگی مجری عنوان طرح
 علی خلیقی بررسی مقاومت به سرما در درختان میوه
 مصباح بابالار بررسی افزایش صفات کمی و کیفی گل داودی و آنتوریوم .
ذبیح الله زمانی تعیین مقاومت به تنش خشکی در درختان پسته ، زیتون و بادام
 علیرضا طلایی بررسی نحوه مدیریت باغات به منظور استفاده بهینه از آب
 علی وزوایی بررسی و بهبود و مدیریت باغات خرما از طریق انتخاب روشهای مناسب اسقرار نهال های ....
عبدالکریم کاشی بررسی برخی عوامل تغذیه ای موثر در افزایش عملکرد باغات بادام و زیتون
 علی عبادی بررسی روشهای افزایش عملکرد کمی و کیفی برخی از ارقام انگور
 حسین لسانی بررسی تعیین مقاومت به تنش شوری در درختان پسته و زیتون
محمدرضا احسانی  مطالعه وضعیت تولید و فرآوری و بازاریابی شیر و محصولات ( مطالعات صنعت شیر ایران )
رضا علیمردانی طراحی وساخت و نصب سیستم کامپیوتری
حسین مبلی بهینه سازی مکانیزم تخلیه کمباین 955
محمود امید طراحی و ساخت و نصب سیستم مانیتورینگ و کنترل الکترونیکی سمپاش بوم دار
محمود امید طراحی و ساخت و نصب سیستم الکترونیکی برای انجام تنظمیات خودکار 1165
منصور بهروزی لار بهینه سازی انتقال توان کمباین 955
 محمد علی عسگری  بررسی تاثیر کاربرد هیدروژل های سوپر جاذب در کاهش تنش خشکی درختان میوه زیتون

 

طرح بین دانشگاهی سال 1380

نام و نام خانوادگی مجری طرح عنوان طرح به فارسی
مهندس غلامعلی نهضتی پاقلعه بررسی مدیریت چند محصولی در کلنی های زنبور عسل ( عسل ، گرده ، بچه کندو ، ملکه ، زهر و ژله رویال )
دکتر ناهید صالح راستین بررسی پتانسیل کاربرد سویه های بومی ریزوبیومی بمنظور فرمولاسیون کود بیولوژیک محرک رشد گیاه ( PGPB ) برای گیاهان غیر لگوم ( گندم ، ذرت )
دکتر احمد عاشوری بررسیهای اکولوژیکی اثرات متقابل عوامل طبیعی کنترل کننده آفات با یکدیگر در کشت های گلخانه ای گوجه فرنگی و خیار : در راستای افزایش کاربری مبارزه بیولوژیک و کاهش مصرف سموم شیمیایی
دکتر احمد زارع شحنه راه اندازی ، توسعه و گسترش تکنیک تلقیح مصنوعی در نشخوارکنندگان کوچک
مهندس ابوالفضل زالی بررسی سطوح مختلف تولید در گاوداریهای شیری استان تهران
دکتر محمد مرادی شهربابک خصوصیات کمی و کیفی الیاف بزهای مرخز و تعیین شاخص های انتخاب
دکتر محمد مرادی شهربابک بررسی کاربرد علوم دامی و فناوریهای مربوطه در گاوداریهای غرب استان تهران و استان زنجان
دکتر سید محمود اخوت بررسی بیماریهای چند محصول کشاورزی غالب در استان زنجان
دکتر حسین فرداد تعیین تابع تولید گیاهان باغی
دکتر حسن رحیمی بررسی امکان حذف یا کاهش آبیاری شبانه در شبکه های آبیاری و زهکشی در دست بهره برداری
دکتر عبدالمجید لیاقت بررسی اثرات شبکه های آبیاری دشت قزوین و ورامین روی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی
دکتر مجید خیاط خلقی مدیریت بهینه بهره برداری از أب
دکتر علی خلیلی  مطالعه اقلیم شناسی خشک سالیهای کشاورزی در ایران
دکتر صلاح کوچک زاده برنامه پژوهشی جریان در مجاری روباز با مقطع مرکب
دکتر محمد حسین امید بررسی علل و عوامل رسوب گذاری در کانالهای آبیاری و جلوگیری از آن
دکتر سعید یزدانی مطالعه مزیتهای نسبی اشتغال در بخش کشاورزی منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان
دکتر ایرج صالح بررسی اثرات اقتصادی و پی آمد های خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان ( منطقه سیستان )
دکتر رحمت ستوده قره باغ فرآوری ، نگه داری و بسته بندی کشمش