نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فهرست رسانه ای

فهرست رسانه ای


 

فهرست رسانه ای استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

ردیف نام نام خانوادگی گروه آموزشی دانشکده /مرکز مرتبه علمی زمینه تخصصی  موضوعات مناسب برای رسانه
1 سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد بیوتکنولوژی و صنایع غذایی صنایع غذایی- فناوری های غذایی
2 زینب السادات ابراهیم زاده موسوی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار مهندسی بیوسیستم صنایع غذایی- فناوری های غذایی
3 کیومرث ابراهیمی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مهندسی منابع آب منابع آب- مهندسی آب- سازه های آبی- آبرسانی
4 حامد ابراهیمیان طالشی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مهندسی آبیاری و زهکشی منابع آب- مهندسی آب- سازه های آبی- آبرسانی
5 خالد احمدالی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استادیار مدلسازی منابع آب و خاک منابع آب- تولید آب- آلودگی منابع آب- نیاز آبی
6 مسعود احمدزاده گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد باکتری های پروبیوتیک گیاهی بیماری های گیاهان زراعی
7 علی احمدی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی- رشد و نمو محصولات کشاورزی- تولیدات کشاورزی
8 حجت  احمدی  مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد کشاورزی دقیق ماشین های کشاورزی- فناوری های زراعی
9 حسین ارزانی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد مرتع داری، آنالیز و ارزیابی، کیفیت علوفه مراتع کشور- تولیدات مرتعی- مدیریت و  بهره برداری از مراتع
10 علی اسدی مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد ترویج و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی- توسعه روستایی-مدیریت کشاورزی- مدیریت اراضی
11 حسین اسدی علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار فرسایش و حفاظت خاک فرسایش خاک- حفاظت خاک-مدیریت اراضی- مدیریت خاک
12 سهراب اشرفی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی دانشیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت شناسایی خفاش ها- زیست شناسی حیات وحش- رفتار شناسی جانوران- حفاظت حیات وحش
13 حسن اعتصامی علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار بیولوژی وتکنولوژی خاک کیفیت خاک- عملکرد خاک- مدیریت خاک
14 وحید اعتماد جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی دانشیار جنگل شناسی و جنگلکاری جنگل شناسی- حفاظت جنگل- مدیریت جنگل- درخت شناسی- جنگلداری شهری
15 داود افهامی سیسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار حفاظت و عوامل مخرب چوب حفاظت چوب و سازه های چوبی- عوامل مخرب چوب
16 علی اقاخانی علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی استادیار  آنالیز مواد غذایی - روش‌های استخراج و خالص سازی - کروماتوگرافی کیفیت مواد غذایی- ترکیبات غذایی تولیدات کشاورزی
17 اسداله اکرم مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مکانیزاسیون کشاورزی مصرف انرژی در فعالیت های کشاورزی- ارزیابی انرژی در صنایع غذایی
18 حسین اللهیاری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد حشره شناس حشره شناسی- آفات کشاورزی
19 زهرا امام جمعه علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مهندسی فرایندهای غذایی صنایع غذایی- فناوری های غذایی-کیفیت مواد غذایی
20 محمدحسین امید آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد هیدرولیک _رسوب سازه های آبی- مهندسی رسوب- حفاظت خاک
21 محمود امید مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد هوش مصنوعی هوش مصنوعی- نانو حسگرها-شبکه عصبی مصنوعی
22 منصور امیدی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی اصلاح نباتات- مهندسی ژنتیک-فناوری های زیستی کشاورزی
23 ابراهیم امیری تکلدانی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد هیدرولیک-مهندسی رودخانه مهندسی رودخانه- تأسیسات آبیاری-شبیه سازی های رودخانه
24 وحیده انصاری اقتصاد کشاورزی   دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار اقتصاد تولیدومدیریت واحدهای کشاورزی-سیاست وتوسعه کشاورزی اقتصاد کشاورزی-مدیریت کشاورزی- سیاست های کشاورزی
25 رضا اولادی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی دانشیار بیولوژی و تشکیل چوب چوب شناسی- تخریب سازه های چوبی- حفاظت چوب
26 مصطفی اویسی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیولوژی و مدلسازی علف های هرز عل فهای هرز- آعلف کش ها- تولیدات زراعی
27 سهیلا ایزدیار علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار شیمی شیمی چوب، شیمی کاغذسازی
28 سهیل ایگدری شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار ماهی شناسی و شناخت آبزیان- بوم شناسی رودها و دریاچه ها - تکوین و تکامل آبزیان ماهی شناسی- شناخت آبزیان- بوم شناسی رودها و دریاچه ها
29 حسین آذرنیوند احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد اصلاح مراتع، اکولوژی و گیاهان دارویی  گیاهان دارویی- گلاب گیری- فراورده های گیاهان مرتعی- اکوسیستم های طبیعی - گیاه مردم شناسی
30 محمد آزاد فلاح علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار فناوری چاپ-کاغذ سازی تولید کاغذ- رنگ های کاغذ- بازیافت کاغذ
31 مرتضی آغباشلو مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار انرژی و پایداری مدیریت انرژی- بیوگاز
32 زهرا آقا شریعتمداری آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار هوا شناسی کشاورزی هواشناسی کشاورزی- سرما زدگی و گرما زدگی محصولات کشاورزی
33 مصباح بابالار علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد  فیزیولوژی (تغذیه گیاهان) نگهداری میوه ها و محصولات کشاورزی- اثر محیط بر محصولات کشاورزی
34 جواد بذرافشان آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار هواشناسی کشاورزی هواشناسی کشاورزی- سرما زدگی و گرما زدگی محصولات کشاورزی
35 علی اکبر براتی مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی- برنامه ریزی کشاورزی- مدیریت سرزرمین
36 امید بزرگ حداد آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مهندسی منابع آب مهندسی منابع آب- سازه های آبی- حقوق آب- حکمرانی آب
37 علیرضا بندانی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی, بیوشیمی و بیولوژی مولکولی حشرات گیاه پزشکی- حشره شناسی- آفات کشاورزی
38 کیوان بهبودی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار ‎‏بیماری شناسی گیاهی‏‎ بیماری شناسی کشاورزی-کنترل بیولوژیک آفات و بیماری ها
39 محمدرضا بی همتا زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک و اصلاح نباتات ژنتیک کشاورزی- زیست فناوری کشاورزی- تولیدات کشاورزی تراریخته
40 مسعود پارسی نژاد آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار آبیاری و زهکشی فنون آبیاری- منابع آب-مدیریت مصرف آب کشاورزی
41 عاطفه پرورش ریزی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار سازه های آبی سازه های آبی-تأمین و توزیع آب کشاورزی-آبیاری خورشیدی
42 مهدی پندار اقتصاد کشاورزی   دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار سیاست و توسعه کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی سیسات کشاورزی- مدیریت کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
43 شراره پورابراهیم آبادی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی دانشیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست برنامه ریزی محیط زیست-توسعه پایدار- مدیریت سرزمین
44 احمدعلی پوربابائی علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار میکروبیولوژی کیفیت خاک زراعی-آلودگی خاک-باکتری های خاک
45 هادی پورباقر شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار اکولوژی دریایی اکولوژی دریا- فنون آماری در شیلات-زیست شناسی منابع آبی
46 کامبیز پورطهماسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استاد بیولوژی و آناتومی چوب چوب شناسی- گاهشناسی درختی- طراحی سازه های چوبی- چوب در سازهای موسیقی
47 کاظم  پوستینی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی گیاهان زراعی فیزیولوژی گیاهان زراعی- رشد و نمو محصولات کشاورزی- تولیدات کشاورزی
48 سیداحمدرضا پیش بین ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار ترویج و آموزش و توسعه کشاورزی ترویج کشاورزی- ارزیابی دیدگاه کشاورزان-ارزیابی و تحلیل نگرش ها در حوزه کشاورزی
49 لیلا تبریزی رائینی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار اکولوژی و گیاهان دارویی گیاهان دارویی-اکولوژی زراعی- اثر محیط بر محصولات کشاورزی
50 احسان ترابی  گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار سم شناسی سموم کشاورزی-حشره شناسی- حفاظت از تولیدات زراعی
51 آرمین توحیدی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی- پرورش گاو- تولیدات دامی
52 بهروز جانی پور علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار معماری و طراحی فضای سبز طراحی فضای سبز- فضای سبز شهری-زیبا شناسی- هنر و معماری
53 بهمن جباریان امیری محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی دانشیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین ارزیابی اثرات توسعه - حفاظت محیط زیست- توسعه پایدار- مدیریت زیست محیطی رودها
54 علی جعفری مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد طراحی ماشین طراحی ماشین های کشاورزی- عملکرد ماشین های کشاورزی-ابزار دقیق کشاورزی
55 محمد جعفری احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد خاکشناسی مراتع، کنترل بیولوژیک فرسایش خاک، ارزیابی زمین ارزیابی اراضی- حفاظت بیولوژیک خاک- احیای مناطق خشک و بیابانی- خاکشناسی منابع طبیعی
56 علی جعفری مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد طراحی ماشین طراحی ماشین های کشاورزی- عملکرد ماشین های کشاورزی
57 مهدی جنوبی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی دانشیار نانوسلولز محصولات نوین چوبی- کامپوزیت های چوبی- فناوری های نوین
58 محمدرضا جهانسوز زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد اکولوژی گیاهان زراعی اکولوژی محصولات کشاورزی- ارتباط گیاهان زراعی با محیط- تولید محصولات کشاورزی
59 محمد جوان نیکخواه گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد قارچ شناسی و بیماری های قارچی گیاهان بیماری های گیاهان زراعی- قارچ شناسی کشاورزی
60 آرش جوانشیر خویی شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار اقیانوس شناسی بوم شناسی دریا و دریاچه- تصفیه بیولوژیک فاضلاب- کارآفرینی
61 مقداد جور غلامی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد مهندسی جنگل بهره برداری چوب از جنگل- مهندسی جنگل-حفاظت جنگل
62 امیرحسین چیذری اقتصاد کشاورزی   دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی بیمه های کشاورزی-توسعه کشاورزی- سیاستگذاری در کشاورزی
63 علی حاجی احمد مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار ترامکانیک ماشین های کشاورزی- فناوری های زراعی
64 سحاب حجازی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی دانشیار فناوری تولید و بازیافت کاغذ فناوری های نوین تولید خمیر کاغذ- بازیافت کاغذ- بازیافت انرژی-پالایشگاه زیستی مواد لیگنوسلولزی
65 محمدرضا حسندخت علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها تولیدات گلخانه ای- علوم باغبانی-بارخیزی محصولات کشاورزی
66 سلیمان حسین پور مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار نانو بیوالکترونیک و ماشین بینایی ابزار دقیق کشاورزی- نانو بیوالکترونیک-فناوری های نوین کشاورزی
67 عبدالهادی حسین زاده زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار اصلاح نباتات اصلاح نباتات- ژنتیک محصولات کشاورزی-اثر عوامل محیطی بر محصولات کشاورزی
68 سیدمحمود حسینی ترویج و آموزش کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد توسعه روستایی و کشاورزی، تطبیق با تغییر اقلیم و خشکسالی توسعه روستایی- سازگاری با تغییر اقلیم-راهکارهای مقابله با خشکسالی
69 سید عطا اله حسینی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگل-جاده های جنگلی-پایداری خاک های جنگلی
70 سیدمحمدباقر حسینی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار کشت مخلوط گیاهان علوفه ای اقتصاد مقاومتی در کشاورزی-کشت های مخلوط زراعی-عملکردهای زراعی
71 سید عطا اله حسینی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگل-جاده های جنگلی-پایداری خاک های جنگلی- تأثیر متقابل ساخت و بهره برداری جاده های جنگلی بر اکوسیستم جنگلی - برنامه ریزی شبکه جاده جنگلی
72 سید ولی حسینی شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی غذاهای دریایی- عمل آوری آبزیان- تغذیه از آبزیان
73 سیدصفدر حسینی  کوزوکی اقتصاد کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد سیاست و توسعه کشاورزی– بازاریابی محصولات کشاورزی اقتصاد کشاورزی-سیاست های کشاورزی-بنگاه های کشاورزی- بیمه های کشاورزی
74 وحید حسینی نوه گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی و سم شناسی حشرات حشره شناسی کشاورزی- سموم کشاورزی-رشد و تولید محصولات کشاورزی
75 سید مهدی حشمت الواعظین جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی دانشیار اقتصادجنگل اقتصاد جنگل- اقتصاد محیط زیست- سیاست گذاری منابع طبیعی
76 امیرحسین حمیدیان محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی دانشیار علوم و مهندسی محیط زیست آلودگی آب و دریا- آلودگی محیط زیست- بهسازی محیط زیست
77 رامین حیدری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار نماتدشناسی و بیماری های نماتدی گیاهان بیماری های کشاورزی-نماتدهای گیاهی
78 احمد حیدری علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد ژئومورفوژی خاک، میکرومورفولوژی، کانی شناسی رس و رده بندی خاک خاک و کاربری اراضی-رده بندی خاک وارزیابی اراضی، نقشه برداری خاک
79 مهدی خان سفید علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار مهندسی طراحی محیط زیست و معماری منظر طراحی منظر- طراحی محیط زیست- فضای سبز شهری- معماری منظر
80 مجید خانعلی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مکانیزاسیون کشاورزی ماشین آلات کشاورزی- مدیریت انرژی در ماشین های کشاورزی
81 فرامرز خدائیان چگنی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد علوم و صنایع غذایی علوم غذایی-کیفیت مواد غذایی-نگهداری مواد غذایی
82 حسن خسروی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار پایش و هشدار بیابان‌زایی و گردوغبار بیابان زدایی-ریزگردها و گردوغبار-مدیریت مناطق خشک و بیابانی
83 شهرام خلیقی سیگارودی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار اقلیم شناسی، هیدرولوژی اقلیم شناسی منابع طبیعی- آب شناسی- پهنه بندی خشکسالی
84 عزیزاله خندان میرکوهی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی گیاهان زینتی-اصلاح گل-مدیریت فضای سبز- طراحی فضای سبز
85 مجید خیاط خلقی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد آب های زیرزمینی ـ منابع آب مدیریت منابع آب- آب های زیرزمینی-روان آب ها و تولید آب
86 افشین دانه کار محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی استاد برنامه ریزی محیط های طبیعی برای حفاظت و گردشگری محیط زیست ساحلی- اکوتوریسم- مناطق حفاظت شده- تالاب ها- ارزیابی توان سرزمین
87 علی اصغر درویش صفت جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد سنجش از دور و GIS، اکولوژی سیمای سرزمین، مدل سازی مکانی سنجش از دور- سامانه اطلاعات جغرافیایی
88 مجتبی دلشاد علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها مدیریت صیفی و سبزی-پارامترهای رشد گیاهان-کارآیی مصرف کود و آب
89 مهدی دهقان بنادکی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ‎‏تغذیه دام‏ علوم دامی- جیره بندی تغذیه دام-پروش گاو
90 اکبر دیزجی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار ‎‏ویروس شناسی گیاهی و بیماریهای ویروسی گیاهان بیماری های گیاهان زراعی-ویروس های گیاهی-بیماری های زعفران
91 علیرضا راهب علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد میکرومورفولوژی، کانی شناسی رس و رده بندی خاک خاک و کاربری اراضی-رده بندی خاک وارزیابی اراضی، نقشه برداری خاک
92 علی رجبی پور مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد بیو مکانیک طراحی و ساخت ماشین های کشاورزی- خواص مکانیکی مواد کشاورزی و غذایی
93 کامران رضا یزدی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار تغذیه دام تولیدات دامی- اصلاح گاو و گوسفند-تغذیه دام
94 عبدالمطلب رضائی ترویج و آموزش کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار مدیریت پایدار منابع طبیعی، آموزش محیط زیست و پایداری آموزش کشاورزی- آموزش محیط زیست-مدیریت منابع طبیعی
95 کامران رضائی توابع شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشیار زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب مدیریت کیفیت آب- آبزی پروری-موجودات آبزی- آلودگی آب
96 کرامت اله رضائی تیره شبانکاره علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد علوم وفناوری مواد غذایی فناوری های مواد غذایی- علوم آزمایشگاهی کشاورزی-شناسایی ترکیبات مواد غذایی
97 احمد رضوانفر ترویج و آموزش کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد ترویج و آموزش کشاورزی، مدیریت انتقال تکنولوژی کشاورزی فناوری های کشاورزی- مدیریت کشاورزی-تریوج کشاورزی
98 سیدهادی رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد فرایندهای بیوتکنولوژی غذایی صنایع غذایی-عصاره گیری- بیوتکنولوژی غذایی
99 شاهین رفیعی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد انرژی و شبیه سازی فناوری های کشاورزی-مدل سازی و شبیه سازی انرژی 
100 حامد رفیعی اقتصاد کشاورزی   دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار بازاریابی محصولات کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی-بازاریابی محصولات کشاورزی
101 غلامرضا رفیعی شیلات   دانشکده منابع طبیعی استاد فن آوری تکثیر و پرورش آبزیان تکثیر و پرورش آبزیان-فناوری های شیلاتی-کشت آب ورزی
102 رضا رفیعی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند محیط زیست شهری- مدیریت پسماندها- نرم افزارهای محیط زیستی
103 علی رئیسی استبرق آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مکانیک خاک وپی مقاومت خاک- حفاظت خاک-بهسازی خاک
104 سلمان زارع احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استادیار فرسایش بادی، بیابان زدایی مدیریت و کنترل بیابان- کنترل فرسایش بادی- تخریب سرزمین و بیابانزایی
105 محمدعلی زارع چاهوکی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد جامعه شناسی گیاهی، بوم شناسی کمی، آمار در علوم محیطی آمار منابع طبیعی- روش های تحقیق در منابع طبیعی- جامعه شناسی گیاهی
106 حمید زارع حسین آبادی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار تکنولوژی فراورده های چوبی کامپوریت های ساختمانی و غیر ساختمانی سازگار با محیط زیست
107 احمد زارع شحنه علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد فیزیولوژی دام علوم دامی- مکمل های غذایی-هورمون شناسی دام ها
108 مجتبی زاغری علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد تغذیه طیور تغذیه طیور- مرغداری-آنزیم های غذای دام
109 ابوالفضل زالی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار تغذیه دام تغذیه دام- کیفیت غذای دام-جیره بندی غذایی
110 آزاده زاهدی گلپایگانی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی  دانشیار حشره شناسی کشاورزی - کنه شناسی حشره شناسی کشاورزی- کنه شناسی- آفات کشاورزی
111 ذبیح اله زمانی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی میوه کاری- باغبانی-تنوع ژنتیکی گیاهان- اسانس های گیاهی
112 غلامرضا زهتابیان احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد بیابان زدایی، رابطه آب، خاک و گیاه بیابان زدایی- مدیریت مناطق خشک-رابطه آب و خاک و گیاه
113 سعید زین الدینی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی- هورومون شناسی دام ها
114 حسن زینالی خانقاه علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد اصلاح نباتات رفتار محصولات کشاورزی به تنش های محیطی-ژنتیک کشاورزی- اصلاح نژاد زراعی
115 مهدی ژندی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار فیزیولوژی دام علوم دامی-تولیدات دامی-کیفیت تولید گاوداری ها و مرغداری ها
116 منیژه سبک دست نودهی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار بیوشیمی زیست فناوری زراعی- بیوشیمی محصولات کشاورزی-اثر تنش های محیطی بر تولیدات کشاورزی
117 فریدون سرمدیان علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی اراضی خاک شناسی- مدیریت اراضی- طبقه بندی خاک
118 علی سلاجقه احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استاد مهندسی رودخانه، مهندسی حفاظت آب و خاک مهندسی رودخانه- حکمرانی منابع طبیعی- حفاظت آب و خاک
119 حبیب اله سلامی اقتصاد کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی– سیاست و توسعه کشاورزی توسعه کشاورزی- سیاست گذاری کشاورزی- مدیریت کشاورزی- اقتصاد تولید
120 سیدعلیرضا سلامی علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی ژنتیک زراعی- محصولات تراریخته- زیست فناوری کشاورزی
121 مریم سلامی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار علوم مهندسی صنایع غذایی کیفیت مواد غذایی-صنایع غذایی-رنگدانه های گیاهی
122 فروزنده سلطانی صالح آبادی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها سبزی کاری- اصلاح سبزی ها-تولید صیفی جات
123 محمود سلطانی فیروز مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار فناوری پس از برداشت- طراحی ماشین ها و تجهیزات صنایع غذایی بسته بندی محصولات کشاورزی-تجهیزات صنایع غذایی- استخراج اسانس های گیاهی
124 تیمور سهرابی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مدیریت آب آبیاری فنون آبیاری-مدیریت آب آبیاری-مصرف آب گیاهان زراعی
125 علی اکبر شاه نجات بوشهری زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک زیست فناوری کشاورزی- محصولات تراریخته-دستکاری های ژنتیکی
126 مهدی شرفا علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد فیزیک خاک کیفیت خاک- حاصلخیزی خاک- خاک های شور
127 فرزاد شریف زاده زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار فیزیولوژی بذر تولید بذور زراعی- ویژگی ها و عملکرد بذور-جوانه زنی بذر
128 محمد شریفی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار بیوانرژی مدیریت انرژی در ماشین های کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی-آلاینده های محیط زیستی
129 حسین شعبانعلی فمی مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد ترویج و توسعه کشاورزی بررسی و تحلیل نظام های بهره برداری کشاورزی، بررسی و تحلیل اکوسیستم مدیریت نوآوری و فناوری کشاورزی، مدیریت نظام غذا با تاکید بر امنیت غذایی و تغذیه ای، تولید محصول سالم و کنترل ضایعات کشاورزی، توسعه کشاورزی هوشمند و کشاورزی در محیط های کنترل شده، مدیریت کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی کشاورزی با تاکید بر اقتصاد سبز، پایداری و مدیریت پایداری منابع آب
130 مجید شکرپور علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی گیاهان دارویی- ترکیبات گیاهی-اسانس ها
131 انوشیروان شیروانی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی دانشیار ژنتیک جنگل ژنتیک جنگل- آنزیم های گیاهی-درختان دیر زیست-درخت شناسی
132 مصطفی صادقی علوم دامی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام اصلاح دام- ژنتیک دام- اصلاح نژاد
133 حسین صارمی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد قارچ شناسی بیماری های گیاهی- قارچ شناسی کشاورزی-مراقبت از محصولات کشاورزی
134 ایرج صالح اقتصاد کشاورزی   دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشیار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست- اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی- اقتصاد محیط زیست- مدیریت کشاورزی- ارزش گذاری های اقتصادی
135 رضا صالحی محمدی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها محصولات پیوندی-اصلاح سبزی ها- تولید صیفی جات
136 قدرت اله صباحی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار حشره شناسی‏ آفات کشاورزی- حشره شناسی گیاهی-آلاینده های کشاورزی
137 علیرضا صبوری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد کنه شناسی آفات کشاورزی- کنه های زراعی
138 اصغر طارمیان علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی دانشیار حفاظت و اصلاح چوب حفاظت و نگهداری سازه های چوبی- مرمت محصولات چوبی- چوب خشک کنی
139 علیرضا طالعی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک - بیومتری به نژادی زراعی- محصولات تراریخته- زیست فناوری کشاورزی
140 محمدرضا طاهری علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار معماری منظر و طراحی فضای سبز معماری منظر- طراحی فضای سبز- مدیریت فضای سبز
141 رضا طلایی حسنلویی گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد کنترل بیولوژیک - پاتولوژی حشرات آفات گیاهی- قارچ شناسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
142 علی طویلی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار احیای بیولوژیک اکوسیستم های مرتعی و بیابانی احیا و بازسازی بیولوژیک اکوسیستم های مرتعی و بیابانی- کشت و تکثیر گیاهان دارویی -مرتعی 
143 امیررضا عابد علم دوست شیلات  دانشکده منابع طبیعی استادیار اکولوژی مولکولی - بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان زیست فناوری آبزیان-ژنتیک آبزیان
144 احمد عاشوری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد اکولوژی و کنترل بیولوژیک بیماری های گیاهی-حشره شناسی زراعی-آفات کشاورزی
145 علی عبادی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد میوه کاری و بیوتکنولوژی تولید انگور-میوه کاری- اصلاح محصولات باغی
146 علیرضا عباسی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیوتکنولوژی گیاهی زیست فناوری گیاهی- ژنتیک گیاهی- محصولات تراریخته
147 علی عبدالخانی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی دانشیار شیمی و فناوری های سلولز تجزیه چوب- شیمی چوب- فناوری های نوین 
148 جمال عبدالهی علی بیک آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی مربی سازه بهسازی خاک- عمران خاک-کیفیت خاک
149 احسان عبدی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی دانشیار مهندسی جنگل جاده سازی جنگل- زیست مهندسی-حفاظت خاک های جنگلی، اکولوژی جاده
150 شهاب عراقی نژاد آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مهندسی منابع آب مدل سازی جریان های آبی-مطالعات سیلاب
151 مجید عزیزی علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استاد مدیریت و اقتصاد چوب و کاغذ مدیریت منابع سلولزی- اقتصاد چوب- اقتصاد کاغذ
152 محمدعلی عسکری سرچشمه علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار میوه کاری و فیزیولوژی پس از برداشت محصولات باغبانی نگهداری میوه ها و محصولات کشاورزی- اثر محیط بر محصولات کشاورزی
153 غلامرضا عسگری علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار علوم و صنایع غذایی علوم غذایی- نگهداری مواد غذایی
154 پدرام عطارد جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد ریزاقلیم شناسی جنگل اقلیم شناسی جنگل- تغییر اقلیم-اکولوژی جنگل- اکوهیدرولوژی جنگل
155 امیر علم بیگی ترویج و آموزش کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار ترویج کشاورزی، کارآفرینی کشاورزی و مدل کسب و کار ترویج کشاورزی- ارزیابی دیدگاه کشاورزان-کارآفرینی کشاورزی- مدل های کسب و کار
156 حسینعلی علیخانی علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد بیولوژی-تکنولوژی خاک کیفیت خاک- بارخیزی خاک-بیوتکنولوژی خاک
157 حسن علیزاده زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد مدیریت علفهای هرز – علف کش ها مدیریت علف های هرز- علف کش ها-اثر عوامل محیطی بر تولیدات زراعی
158 هوشنگ علیزاده زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیولوژی مولکولی آنزیم های گیاهی- تولید محصولات زراعی-اصلاح نباتات- اکولوژی زراعی
159 افشین علیزاده شعبانی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی دانشیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش بوم شناسی حیات وحش- مدیریت حیات وحش- رفتار شناسی جانوران- فنون فعالیت در طبیعت
160 رضا علیمردانی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مکاترونیک و انرژی ماشین های کشاورزی- تجهیزات صنایع غذایی-خاک ورزی
161 محمد عواطفی همت جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مسائبل اجتماعی منابع طبیعی و جنگل- سیاستگذاری جنگل- مشارکت مردمی در مدیریت جنگل
162 فاطمه غازیانی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار شیمی سنجش ترکیبات گیاهی- سنجش مواد موجود در خاک
163 هادی غلامیان علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار مهندسی صنایع مبلمان صنایع چوبی- مبلمان- سازه های چوبی
164 فرهنگ فاتحی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار تغذیه دام تولید خوراک دام-تغذیه دام
165 پرویز فاتحی جنگلداری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبیعی استادیار سنجش از راه دور و GIS اطلاعات ماهواره ای- سنجش از راه دور- مدیریت جنگل
166 محمدرضا فتاحی مقدم نوقابی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد میوه کاری، اصلاح و بیوتکنولوژی علوم باغبانی- میوه کاری-اثر شرایط محیط بر تولیدات باغی
167 خلیل بردی فتوحی فر گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیماری های گیاهی بیماری های گیاهی-قارچ شناسی زراعی
168 محسن فرحبخش علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار شیمی خاک ترکیبات شیمیایی خاک-کیفیت خاک- بهسازی خاک
169 محسن فرحبخش علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار شیمی خاک ترکیبات شیمیایی خاک-کیفیت خاک- بهسازی خاک
170 حمید فرحمند شیلات   دانشکده منابع طبیعی استاد بیوتکنولوژی آبزیان، بیولوژی مولکولی ژنتیک آبزیان- زیست فناوری ماهیان- تکامل و تحول ما هی ها
171 مهرداد فرهنگی شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار تغذیه آبزیان، فیزیولوژی رشد آبزیان تغذیه آبزیان- تولیدات شیلاتی-آبزی پروری
172 جهانگیر فقهی جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد جنگلداری و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی مدیریت جنگل- سامانه اطلاعات جغرافیایی- برنامه ریزی جنگل
173 حسن قاسمی مبتکر مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی مکانیزاسیون کشاورزی- فناوری های زراعی- مدیریت انرژی در کشاورزی- کاربرد انرژی های تجدید پذیر درکشاورزی
174 مهدی قربانی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار حکمرانی منابع طبیعی، مدل سازی و تاب آوری نظام های اجتماعی-اکولوژیک حکمرانی منابع طبیعی- تحلیل نهادی- مشارکت های جامعه محلی
175 نوذر قهرمان آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار هواشناسی کشاورزی هواشناسی کشاورزی- سرما زدگی و گرما زدگی محصولات کشاورزی
176 محمد کابلی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی استاد بوم شناسی حیات وحش پرنده شناسی- خزنده شناسی- مدیریت حیات وحش - ژنتیک جمعیتههای حیات وحش - ژنتیک حفاظت
177 محسن کافی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد گلکاری و فضای سبز مدیریت فضای سبز- چمن کاری- معماری فضای سبز-اثر عوامل محیطی بر تولیدات کشاورزی
178 مجید کریم پورریحان مرکز تحقیقات بیابان  مرکزتحقیقات بین المللی بیابان - گروه پژوهشی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی دانشیار مناطق خشک و بیابانی مناطق خشک و بیابانی- حفاظت خاک- فرسایش بادی-تخریب خاک
179 علی کشاورزی علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار پدومتری و ارزیابی اراضی ارزیابی اراضی- مدیریت اراضی کشاورزی- تولیدات زراعی
180 حمیدرضا کشت کار احیاء مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی استادیار سنجش از دور و GIS، اکولوژی سیمای سرزمین، مدل سازی مکانی سنجش از راه دور-سیستم اطلاعات جغرافیایی
181 امیر رضا کشتکار مرکز تحقیقات بیابان  مرکزتحقیقات بین المللی بیابان - گروه مدیریت مناطق بیابانی دانشیار مدیریت مناطق بیابانی مدیریت مناطق بیابانی-بیابان زدایی-حفاظت خاک- مدیریت سرزمین
182 خلیل کلانتری مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد برنامه ریزی منطقه ای مدیریت و توسعه کشاورزی- برنامه ریزی منطقه ای- برنامه ریزی کشاورزی- سیاست های کشاورزی
183 سیامک کلانتری علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی علوم باغبانی- میوه کاری-اثر شرایط محیط بر تولیدات باغی
184 صلاح کوچک زاده آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد هیدرولیک - شبکه های توزیع شبکه های انتقال و توزیع آب- شبیه سازی های جریان های آبی- مدل سازی های آبی
185 حسین کیانی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار مدل سازی زیست فرایند و زیست سنجش فن آوری و نوآوری در کشاورزی و منبابع طبیعی-علوم غذایی-فرایندها در صنایع غذایی
186 علیرضا  کیهانی  مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد انرژی ماشین های کشاورزی- بازدهی ماشین آلات کشاورزی
187 منوچهر گرجی اناری علوم خاک  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد حفاظت خاک و آب کشاورزی حفاظتی- علوم خاک ارزیابی اراضی- حفاظت خاک
188 سیدحسین گلدانساز گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار حشره شناسی مطالعات انار-آفان کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
189 مهدی گنج خانلو علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار تغذیه دام علوم دامی- تغذیه و جیره بندی دام ها-منابع غذایی دام ها
190 محسن لبافی مزرعه شاهی علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مهندسی فرآیندهای غذایی علوم غذایی- فرایندهای تولید مواد غذایی-کیفیت مواد غذایی
191 عبدالمجید لیاقت آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد مدل های آب و خاک ـ زهکشی و محیط زیست آبیاری قطره ای-حکمرانی آب-آب مجازی- نیازآبی گیاهان
192 حسین مبلی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد انرژی فناوری های کشاورزی- طراحی ماشین های کشاورزی
193 بابک متشرع زاده علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار تغذیه گیاه و حاصلخیزی علوم محیط زیستی خاک-مدیریت پایدار خاک-حاصلخیزی خاک
194 باقر مجازی امیری شیلات   دانشکده منابع طبیعی استاد فیزیولوژی ماهیان، تکثیر و پرورش ماهی  مدیریت آبزیان- تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری- حکمروایی شیلات- آموزش شیلات
195 ناصر مجنون حسینی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد زراعت تولید محصولات زراعی-عملکردهای کشاورزی- واکنش محصولات زراعی به تنش های محیطی
196 سیدسعید محتسبی مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استاد کنترل و ماشین بویایی ماشین های کشاورزی-فناوری های نوین در کشاورزی
197 محمدحسین محمدی علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار فیزیک خاک و روابط آب و خاک و گیاه فیزیک خاک- رابطه آب و خاک و گیاه-
198 ولی اله محمدی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار اصلاح گیاهان- تولید بذر- ذخایر ژنتیکی تنوع ژنتیکی گیاهان- اصلاح نژاد کشاورزی-اثر عوامل محیطی بر محصولات زراعی
199 پیام مرادپور علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استادیار ماشین کاری چوب صنایع چوب- فناوری های صنعت چوب و کاغذ- تولیدات چوبی
200 محمد مرادی شهربابک علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی- تولیدات دامی- اصلاح نژاد دام
201 حسین مرادی شهربابک علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی- تولیدات دامی- اصلاح نژاد دام
202 حسین مروج علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد تغذیه طیور علوم دامی- مرغداری-خوراک طیور
203 ناصر مشهدی مرکز تحقیقات بیابان   مرکزتحقیقات بین المللی بیابان - گروه پژوهشی علوم کشاورزی ومنابع طبیعی استادیار حفاظت خاک  مناطق خشک و بیابانی- حفاظت خاک- فرسایش بادی-تخریب خاک
204 طیبه مصباح زاده احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی استادیار فرسایش بادی، ژئومرفولوژی فرسایش بادی- مناطق خشک و بیابانی-پایداری خاک
205 ناصر مطیعی مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی اقتصاد کشاورزی-تعاونی های کشاورزی-برنامه ریزی کشاورزی
206 رضا معالی امیری زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی زیست فناوری کشاورزی- محصولات تراریخته-دستکاری های ژنتیکی
207 مظاهر معین الدینی محیط زیست  دانشکده منابع طبیعی استادیار آلودگی محیط زیست آلودگی هوا- محیط زیست شهری-آلودگی صوتی-آلودگی محیط زیست- توسعه پایدار
208 حسین مقدم زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار اکولوژی گیاهان زراعی تولید محصولات زراعی-اثر محیط بر تولیدات کشاورزی-کود های زیستی
209 علیرضا مقدم نیا احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار هیدرولوژی کنترل سیلاب- آبخیزداری
210 آرش ملکیان احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار هیدرولوژی و مدیریت منابع آب مدیریت منابع آب- آب های زیرزمینی-هیدرولوژی
211 حسن مهربانی یگانه علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار ژنتیک و اصلاح دام اصلاح دام- ژنتیک دام- اصلاح نژاد
212 سیدحمید موحدمحمدی ترویج و آموزش کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد آموزش کشاورزی آموزش کشاورزی- ترویج کشاورزی- مسائل اجتماعی علوم کشاورزی
213 حسین موسی زاده مکانیک ماشینهای کشاورزی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مکاترونیک طراحی و ساخت فناوری های نوین در بیوسیستم
214 مجتبی میراب زاده اردکانی زراعت و اصلاح نباتات   دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی مربی ‎‏زراعت و اصلاح نبات اصلاح نباتات- اثر کود و مواد آلی بر تولیدات زراعی
215 سیدرضا میرائی آشتیانی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک و اصلاح دام علوم دامی- تولیدات دامی- اصلاح نژاد دام
216 امیر میرزادی گوهری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار بیماری شناسی گیاهی بیماری های گیاهی-قارچ شناسی زراعی
217 فرهاد میرزائی اصلی شیرکوهی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مهندسی آبیاری و زهکشی آبیاری- عملکردهای آبی مزرعه-کیفیت آب آبیاری
218 حسین میرسیدحسینی علوم خاک   دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار حاصلخیزی خاک حاصلخیزی خاک-تولیدات گیاهی-کیفیت خاک
219 علیرضا میرواقفی شیلات   دانشکده منابع طبیعی استاد ‎‏بهداشت و بیماری آبزیان بیماری آبزیان- میکروبیولوژی محیط های آبی
220 روح انگیز نادری علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد گلکاری و هورمون های گیاهی علوم باغبانی- هورمون های گیاهی- گلکاری
221 آرزو نازی قمشلو آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار ریاضیات - نظریه گراف و ترکیبات آبیاری- عملکردهای آبی مزرعه-مدل سازی و شبیه سازی های آبی
222 حمیدرضا ناصری مرکز تحقیقات بیابان   مرکزتحقیقات بین المللی بیابان - گروه مدیریت مناطق بیابانی استادیار مدیریت مناطق بیابانی فرسلیش بادی- مدیریت مناطق خشک
223 وحیده ناظری جونقانی علوم باغبانی و فضای سبز  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد سیستماتیک گیاهی و گیاهان دارویی رویش گیاهان- گیاهان دارویی- اثر محیط بر پوشش گیاهی
224 اردشیر نجاتی جوارمی علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد ژنتیک و اصلاح دام اصلام دام- ژنتیک دام- تولیدات دامی
225 علی اکبر نظری سامانی احیاء مناطق خشک و کوهستانی  دانشکده منابع طبیعی دانشیار ژئومرفولوژی، فرسایش و رسوب فرسایش خاک- رسوب شناسی- مدیریت مناطق خشک
226 محمدعلی نعمت الهی شیلات   دانشکده منابع طبیعی دانشیار پرورش آبزیان و ژنتیک آبزی پروری- ژنتیک آبزیان-زیست فناوری تولید جلبک ها و فرآورده های آنها 
227 محمدرضا نقوی زراعت و اصلاح نباتات  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استاد اصلاح نباتات ـ بیوتکنولوژی زیست فناوری کشاورزی-ژنتیک گیاهی-محصولات تراریخته
228 منوچهر نمیرانیان جنگلداری و اقتصاد جنگل  دانشکده منابع طبیعی استاد آمار و اندازه گیری جنگل مدیریت جنگل- آمار و اندازه گیری جنگل- حفاظت جنگل
229 غلامعلی نهضتی پاقلعه علوم دامی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی استادیار زنبور عسل تولید عسل- زنبور عسل
230 جاماسب نوذری گیاهپزشکی  دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشیار حشره شناسی کشاورزی گیاه پزشکی- حشره شناسی- آفات کشاورزی
231 حمیده نوری آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی استادیار مدلسازی حرکت آب و املاح در خاک آبیاری قطره ای- کیفیت آب آبیاری-املاح خاک
232 یحیی همزه علوم و صنایع چوب و کاغذ  دانشکده منابع طبیعی استاد فرایندهای کاغذ سازی تولید کاغذ- صنعت کاغذ سازی- محصولات کاغذی
233 حجت ورمزیاری مدیریت و توسعه کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استادیار توسعه کشاورزی مدیریت کشاورزی- توسعه کشاورزی- برنامه ریزی کشاورزی
234 علیرضا وطن خواه محمد آبادی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار سازه های آبی سازه های آبی- مدل سازی های آبی-روندیابی سیلاب
235 محمدسعید یارمند علوم و مهندسی صنایع غذایی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار صنایع غذایی (تکنولوژی گوشتی) صنایع غذایی- تکنولوژی تولید گوشت-علوم غذایی
236 مهدی یاسی آبیاری و آبادانی  دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشیار مهندسی رودخانه  ساماندهی رودخانه- محیط زیست رودخانه- جریان های زیست محیطی در رودخانه- سازه های رودخانه ای
237 سعید یزدانی اقتصاد کشاورزی  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی استاد اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست– اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد کشاورزی- تعرفه های کشاورزی- بیمه های کشاورزی-ارزش گذاری های اقتصادی