نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد

مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد


 

مدیر قطب :دکتر کامبیز پورطهماسی

 

آدرس وب سایت:  http://amfgws.ut.ac.ir/

سرزمین ایران از لحاظ تقسیمات اقلیمی و آب و هوائی (غیر از نواحی مستقر در شیب شمالی البرز که در تقسیمات آب و هوائی معتدله – مرطوب قرار می‌گیرد) در اقلیم نیمه خشک و استپی قرار دارد. لذا پتانسیل کلی کشور در جهت تامین چوب، غیر از جنگلهای شیب شمالی البرز که آنها را باید همچون گنجینه‌ای بعنوان ذخائر تنوع زیستی حفظ نمود، بسیار محدود و بشدت هم کاهش یافته است. از طرفی نیاز به تولیدات فرآورده‌های چوبی در کشور همواره بعلت افزایش جمعیت و ارتقاء سطح زندگی روال صعودی را طی می‌کند و برای تامین ماده اولیه مناسب در سنوات اخیر، اغلب واحدهای تولیدی و یا جدیدالاحداث با مشکلات اساسی این مهم عاملی برای راه‌اندازی قطب علمی مدیریت کاربردی گونه‌های چوبی تند رشد گردید.بدین ترتیب الزاما" موضوع جایگزین کردن مواد چوبی جنگلهای طبیعی با مواد چوبی حاصل از درختکاریها و جنگل‌های دست کاشت و گونه‌های تند رشد پهن‌برگ و سوزنی برگ یکی از راههای منطقی و قابل توجه و تعمق برای تامین مواد اولیه مناسب واحدهای تولیدی می‌باشد.روبرو هستند و این در حالی است که هنوز مصرف سرانه چوب در ایران 6/34 متر مکعب برای 1000 نفر می‌باشد و مصرف سرانه کاغذ8/17 تن برای 1000 نفر  نیز زیر نرم جهانی است.

شماره تماس (026 کد استان البرز) :32249311