نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته اخلاق- درباره

کمیته اخلاق- درباره


 

کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران
 
کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران در سامانه ملی اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1400/10/05 ثبت گردید.
 
این کمیته با هدف کلی نظارت رعایت اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی تشکیل شده است تا برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، پروپوزال محققان محترم متقاضی کد اخلاق را مورد بررسی قرار دهد. در این کمیته رعایت الزامات اخلاقی ملی و بین المللی، درانجام پژوهش های زیست پزشکی، مورد بررسی قرار می گیرد تا کد اخلاقی صادر شود. نظارت بر اجرای مفاد مصوبه صادر شده در طول انجام تحقیق، ضروری است.
 
پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد، رساله های دکتری تخصصی و طرح های تحقیقاتی که دارای آزمودنی های انسانی و یا حیوانی می باشند، باید از نظر رعایت نکات  حقوقی و اخلاقی تایید شوند. رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام  تحقیق باید در  کمیته  اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران مطرح و تصویب شود.
 

 

متمنی است اساتید، پژوهشگران و دانشجویان به دقت مراحل درخواست بررسی طرح و فرم های مورد نظر را مطالعه نموده و پس از تصویب پروپوزال خود در دانشکده / موسسه / پژوهشگاه، اقدامات لازم جهت دریافت کد اخلاق را بعمل آورند و مدارک  خود را به آدرس پست الکترونیک research.utcan@ut.ac.ir ارسال فرمایند.