اخبار و اطلاعیه ها

11 استاد پردیس در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا

11 استاد پردیس در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا


پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا پرداخته که هر دو ماه یکبار براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است.

بر اساس اطلاعات استخراج شده، در مجموع ۲۲۸ ایرانی طلایه داران علم هستند که از این تعداد ۱۳۹ دانشمند برتر کشور متعلق به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم هستند و دانشگاه های صنعتی هم ۴۰ نفر از نخبگان علمی کشور را پرورش داده اند و سهم دانشگاه های علوم پزشکی ۳۷ نفر است. پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور نیز ۳ نفر از دانشمندان برتر بین المللی را به خود اختصاص داده اند. سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این فهرست ۹ نفر است.

دانشگاه تهران با ۳۶ نفر دارای بیشترین تعداد دانشمند برتر در بین دانشگاه های کشور است و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با تعداد 11 نفر در حوزه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، در کسب این موفقیت سهیم بوده است.

1- دکتر علیرضا کیهانی      حوزه کشاورزی

2- دکتر شاهین رفیعی       حوزه کشاورزی

3- دکتر محمود امید           حوزه کشاورزی

4- دکتر زهرا امام جمعه         حوزه کشاورزی

5-دکتر سید هادی رضوی             حوزه کشاورزی

6- دکتر محمدرضا بی همتا      حوزه کشاورزی

7- دکترکرامت اله رضایی           حوزه کشاورزی

8- دکتر امید بزرگ حداد               حوزه کشاورزی

9- دکتر محمد جعفری             حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

10- دکتر حسین ارزانی            حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

11- دکتر حسن احمدی          حوزه محیط زیست و منابع طبیعی

معاونت پژوهش وفناوری پردیس ضمن تبریک این موفقیت،سربلندی و اعتلای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را آرزومند است.