- جمعه، ۱۷ آذر ۱۴۰۲

کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران

 
کمیته اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی دانشکدگان کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران در سامانه ملی اخلاق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 1400/10/05 ثبت گردید.
 
این کمیته با هدف کلی نظارت رعایت اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی تشکیل شده است تا برابر مفاد اسناد بین المللی و تطبیق آنها با فرهنگ و حقوق ملی، پروپوزال محققان محترم متقاضی کد اخلاق را مورد بررسی قرار دهد. در این کمیته رعایت الزامات اخلاقی ملی و بین المللی، درانجام پژوهش های زیست پزشکی، مورد بررسی قرار می گیرد تا کد اخلاقی صادر شود. نظارت بر اجرای مفاد مصوبه صادر شده در طول انجام تحقیق، ضروری است.
 
پایان‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد، رساله های دکتری تخصصی و طرح های تحقیقاتی که دارای آزمودنی های انسانی و یا حیوانی می باشند، باید از نظر رعایت نکات  حقوقی و اخلاقی تایید شوند. رضایت آگاهانه آزمودنی، رعایت حقوق و آزادی آزمودنی، حفظ آزمودنی از خطرات احتمالی تحقیق، رعایت رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام  تحقیق باید در کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران مطرح و تصویب شود.
 
متمنی است اساتید، پژوهشگران و دانشجویان به دقت مراحل درخواست بررسی طرح و فرم های مورد نظر را در سامانه ملی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی مطالعه نموده و پس از تصویب پروپوزال خود در دانشکده / موسسه / پژوهشگاه، اقدامات لازم جهت دریافت کد اخلاق را بعمل آورند.
 

 

 

فرم ها و آیین نامه ها 

 

متقاضی محترم

خواهشمند است جهت دریافت کد اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی، فرم های متناسب با موضوع پژوهش و آزمودنی های مورد استفاده (انسانی یا حیوانی)، فرم تقاضای بررسی طرح پژوهشی، رزومه علمی پژوهشگر اصلی و طرح پژوهشی را به پست الکترونیک research.utcan@ut.ac.ir ارسال نمایید.

 

مدارک لازم جهت دریافت کد اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی (هر پنج مورد برای تقاضا ضروری است):

۱فرم تقاضای بررسی طرح پژوهشی

۲رزومه علمی پژوهشگر اصلی

۳طرح پژوهشی

۴فرم تکمیل شده متناسب با آزمودنی های استفاده شده در طرح پژوهشی

6- گواهی تصویب طرح پژوهشی در دانشکده / موسسه / پژوهشگاه

دقت فرمائید الزاماً فرم‌ها و پروپوزال به هر دو صورت word و PDF ارسال شود.

_______________________________________________________________

آئین نامه ها

دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه / کمیته های اخلاق در پژوهش

دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی آزمودنی های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

رهنمودهای مرتبط با قوانین و اصول کمیته اخلاق در پژوهش

دستور العمل های عمومی پرکردن تقاضا نامه برای دریافت کد اخلاق

راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی در جمهوری اسلامی ایران

 

فرم های درخواست

فرم در خواست بررسی طرح های پژوهشی توسط کمیته اخلاق

چک لیست مدارک

فرم اظهارنامه عمومی

 

فرم های مربوط به کار با آزمودنی های حیوانی

فرم ارزیابی رعایت اخلاق در پژوهش ­های جانوری

ضروریات کار با حیوانات آزمایشگاهی

چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی

 

فرم های مربوط به آزمودنی های انسانی

راهنمای فرم رضایت نامه آزمودنی ها

اعضا و بافتهای جنین سقط شده انسان

پیوند عضو یا بافت از دهنده زنده

زیست بانک ها

شرکت گروههای آسیب پذیر در تحقیقات

عضو جسد انسان یا فرد دچار مرگ مغزی

عضو و بافت انسان

 

مطالعات خاص

اظهار نامه اخلاقی برای انواع خاص مطالعات

گروه های خاص- میزان نفعها و ضررها

 

تجدیدنظر و اصلاحیه

فرایند درخواست تجدید نظر حکم کمیته اخلاق در پژوهش

فرم درخواست اصلاحیه

فرم درخواست تمدید تاییدیه اخلاقی اطلاع رسانی در مورد اتمام پژوهش

 

تحقیقات بین الملل

ملاحظات اخلاقی در همکاری های بین المللی

همکاری های بین المللی